Tin mới

[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời

Chủ nhật, 29/04/2018 10:47

Câu chuyện về Hội Thánh đức Chúa trời đang gây một nỗi ám ảnh lớn ở Việt Nam, đặc biệt là các hành vi đi ngược lại với truyền thống văn hóa tốt đẹp. Hội này cũng đang gây ra những rắc rối lớn ở nước ngoài.

Câu chuyện về Hội Thánh đức Chúa trời đang gây một nỗi ám ảnh lớn ở Việt Nam, đặc biệt là các hành vi đi ngược lại với truyền thống văn hóa tốt đẹp. Hội này cũng đang gây ra những rắc rối lớn ở nước ngoài.

[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời 1
 
[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời 2
 
[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời 3
 
[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời 4
 
[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời 5
 
[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời 6
 
[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời 7
 
[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời 8
 
[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời 9
 
[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời 10
 
[PHOTO STORY] 10 biểu hiện đáng sợ của Hội Thánh đức Chúa trời 11