Tin mới

Quá trình giết vợ, phi tang thi thể xuống sông của gã bác sĩ răng hàm mặt

Thứ hai, 10/09/2018 21:27

Sau khi ra tay giết hại vợ, phi tang thi thể dưới sông, Hải viết thư tự thú để lại rồi bỏ trốn đi nhiều nơi.

Sau khi ra tay giết hại vợ, phi tang thi thể dưới sông, Hải viết thư tự thú để lại rồi bỏ trốn đi nhiều nơi.

 Quá trình giết vợ, phi tang thi thể xuống sông của gã bác sĩ răng hàm mặt 1
 Quá trình giết vợ, phi tang thi thể xuống sông của gã bác sĩ răng hàm mặt 2
 Quá trình giết vợ, phi tang thi thể xuống sông của gã bác sĩ răng hàm mặt 3
 Quá trình giết vợ, phi tang thi thể xuống sông của gã bác sĩ răng hàm mặt 4
 Quá trình giết vợ, phi tang thi thể xuống sông của gã bác sĩ răng hàm mặt 5
 Quá trình giết vợ, phi tang thi thể xuống sông của gã bác sĩ răng hàm mặt 6
 Quá trình giết vợ, phi tang thi thể xuống sông của gã bác sĩ răng hàm mặt 7
 Quá trình giết vợ, phi tang thi thể xuống sông của gã bác sĩ răng hàm mặt 8
 Quá trình giết vợ, phi tang thi thể xuống sông của gã bác sĩ răng hàm mặt 9
 Quá trình giết vợ, phi tang thi thể xuống sông của gã bác sĩ răng hàm mặt 10

Trang Anh - ACM

Theo Thời Đại