Quốc hội hôm nay thảo luận về kế hoạch KT-XH

Quốc hội hôm nay 30/5 sẽ thảo luận về tình hiện thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2019.

Thông tin mới nhất trên báo Chính phủ, VOV, cho hay trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7 diễn ra ngày 30/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện phát triển kinh tế -xã hội và ngân sách nhà nước 2018;  tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2019; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Phiên thảo luận sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Trong phần báo cáo QH trước đó tại phiên khai mạc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết trong năm 2018 đã và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 3 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu vượt và nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo Quốc hội.

Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2008, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Quốc hội hôm nay thảo luận về kế hoạch KT-XH 1

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7. Ảnh: Báo Chính phủ

Theo đó, GDP bình quân đầu người đạt 2.590 USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,2%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 480 tỷ USD và xuất siêu 6,8 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay...

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ xác định phương châm "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

Trong những tháng đầu năm 2019, kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục ổn định, tình trạng lạm phát đã được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I đạt 6,79%. Xuất khẩu 4 tháng đạt 78,8 tỷ USD, tăng 5,8%; xuất siêu 711 triệu USD…

Cùng với sự phát triển kinh tế, Chính phủ cũng chú trọng chỉ đạo những chính sách phát triển văn hóa, xã hội và tập trung giải quyết các vấn đề xã hội; tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Ngoài những kết quả đã đạt được, Chính phủ thừa nhận vẫn còn một số tồn tại, trong đó có nền kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc do giá dầu thô, xung đột thương mại; nhiều hành vi, vi phạm đạo đức, nhà giáo và bạo lực học đường; tình trạng dâm ô trẻ em và biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống...

Kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; phối hợp công tác hiệu quả chưa cao; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt ở một bộ phận cán bộ công, viên chức...

Trong bản báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Chính phủ thực hiện trong thời gian tới gồm:

Một là, kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Hai là, thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Ba là, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bốn là, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sáu là, tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bẩy là, chủ động đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

QH hôm nay thảo luận về kế hoạch KT-XH
Quốc hội hôm nay 30/5 sẽ thảo luận về tình hiện thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2019.
Thông tin mới nhất trên báo Chính phủ, VOV, Vnexpress cho hay trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7 diễn ra ngày 30/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện phát triển kinh tế -xã hội và ngân sách nhà nước 2018;  tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2019; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Phiên thảo luận sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Trong phần báo cáo QH trước đó tại phiên khai mạc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết trong năm 2018 đã và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 3 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu vượt và nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo Quốc hội.
Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2008, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.
Theo đó, GDP bình quân đầu người đạt 2.590 USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,2%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 480 tỷ USD và xuất siêu 6,8 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay...
Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ xác định phương châm "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".
Trong những tháng đầu năm 2019, kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục ổn định, tình trạng lạm phát đã được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I đạt 6,79%. Xuất khẩu 4 tháng đạt 78,8 tỷ USD, tăng 5,8%; xuất siêu 711 triệu USD…
Cùng với sự phát triển kinh tế, Chính phủ cũng chú trọng chỉ đạo những chính sách phát triển văn hóa, xã hội và tập trung giải quyết các vấn đề xã hội; tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
Ngoài những kết quả đã đạt được, Chính phủ thừa nhận vẫn còn một số tồn tại, trong đó có nền kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc do giá dầu thô, xung đột thương mại; nhiều hành vi, vi phạm đạo đức, nhà giáo và bạo lực học đường; tình trạng dâm ô trẻ em và biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống...
Kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; phối hợp công tác hiệu quả chưa cao; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt ở một bộ phận cán bộ công, viên chức...
Trong bản báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Chính phủ thực hiện trong thời gian tới gồm:
Một là, kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.
Hai là, thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh
Ba là, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân
Bốn là, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu
Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Sáu là, tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế
Bẩy là, chủ động đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.
Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo tạp chí Người đưa tin - Link gốc
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục