Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương 2018

Chiều ngày 14/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 với tỷ lệ tán thành 88,39\%.

Chiều ngày 14/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 với tỷ lệ tán thành 88,39%.

Báo Hà Nội MớiVOV cho hay trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương (TƯ) năm 2018 và Phó Tổng Thư Ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ ngân  sách TƯ 2018. 

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương 2018 1

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Ảnh: Hà Nội Mới

Theo đó, tổng số thu ngân sách TƯ năm 2018 là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách TƯ năm 2018 là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Chính phủ được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách TƯ cho từng bộ, cơ quan khác ở TƯ và từng tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương phê duyệt các chương trình mục tiêu để phân bổ, giao vốn kịp thời cho các bộ, ngành, địa phương đúng quy định.

Ngoài ra, Chính phủ cũng phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch nhằm cắt  giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, đảm bảo không dư thừa nguồn vốn. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia , các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. 

Trong giai đoạn 2018-2020, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách trung ương được hưởng phát sinh trên địa bàn từng địa phương năm trước liền kề năm hiện hành.

Bố trí 30% còn lại cho Bộ Công an để thực hiện chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ quan trực thuộc, thực hiện mua sắm tập trung một số danh mục cần trang bị thống nhất, đồng thời điều tiết hỗ trợ cho công an một số địa phương có nguồn thu khó khăn để chi phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần chỉ đạo các bộ, cơ quan ở trung ương và ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2017; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đối với những chế độ, chính sách, nhiệm vụ có tính chất đặc thù do HĐND cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước, phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính trong phạm vi dự toán chi ngân sách địa phương được giao hằng năm và nguồn tài chính khác để thực hiện, ngân sách TƯ không bổ sung.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Nguồn: Tinnhanhonline.com.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục