Tin mới

Rút đề xuất tăng lương giáo viên: Bộ Nội vụ nói gì?

Thứ hai, 26/03/2018 16:53

Theo Bộ Nội vụ, luật chuyên ngành quy định về lương, cả phụ cấp làm phá vỡ thiết kế ban đầu của chế độ tiền lương trong hệ thống chính trị, làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành nghề.

Theo Bộ Nội vụ, luật chuyên ngành quy định về lương, cả phụ cấp làm phá vỡ thiết kế ban đầu của chế độ tiền lương trong hệ thống chính trị, làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành nghề. 

Pháp luật TP HCMVietnamnet cho hay trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều nay, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã giải đáp mốt ố vấn đề mà dư luận quan tâm trong đó có việc đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo trong dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục. 

Rút đề xuất tăng lương giáo viên: Bộ Nội vụ nói gì? 1

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, ông Thành cho hay, kết luận của Hội nghị lần thứ 8, BCH TƯ khóa 9 về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công, đối với cán bộ, viên chức ở các ngành sự nghiệp, áp dụng chung một bảng lương để làm căn cứ cho việc cấp hoặc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, để đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, trả lương ngày nghỉ chế độ. 

Tiên lương thực trả sẽ phụ thuộc vào nguồn thu và kết quả hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp, các ngành Giáo dục, Y tế được thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi phù hợp.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Chính phủ đã ban hành nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; ban hành một số văn bản về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Đến nay, nhà giáo được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp quy định tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo nghị định 204 được hưởng các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức trên cùng địa bàn làm việc và được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức cao nhất đến 70% và phụ cấp thâm niên nghề. Đây là sự ưu đãi của nhà nước đối với nhà giáo.

Ngoài ra, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TƯ khóa 11 về "Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” có nêu rõ, việc áp dụng một bảng lương chung, thực hiện chính sách đặc thù ngành nghề bằng chế độ phụ cấp; nghiên cứu mở rộng khoảng cách giữa các bậc lương cho phù hợp. Đồng thời rà soát, xác định rõ các đặc thù, trên cơ sở đó xây dựng, hoàn thiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp để đảm bảo công bằng, hợp lý, nhất là các chế độ phụ cấp theo nghề (thâm niên, ưu đãi, trách nhiệm theo nghề, công vụ).

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm trưởng ban) đang xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Hội nghị Trung ương 7 khỏa XII.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đã đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo tại dự thảo Luật để nghiên cứu, xây dựng ban hành đồng bộ với chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị, bảo đảm tương quan chung, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

Hồng Hạnh (tổng hợp)