TBT Nguyễn Phú Trọng: Công tác nhân sự là nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng

“Đây là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, đòi hỏi BCH và Bộ Chính trị phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về công tác nhân sự khóa tới.

“Đây là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, đòi hỏi BCH và Bộ Chính trị phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về công tác nhân sự khóa tới.

Theo TTXVN đưa tin, Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

TBT Nguyễn Phú Trọng: Công tác nhân sự là nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở nêu các vấn đề để Trung ương quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, quyết định, trong đó nhấn mạnh “xây dựng Ban chấp hành trung ương: công việc có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc”.

Theo đó, về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương phải tập trung chuẩn bị nhân sự Đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp.

Về tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay, theo Tổng Bí Thư: phải chăng cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng thực sự tin yêu?

Cũng theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong công tác nhân sự, cần đặc biệt nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết? Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm".

Về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII, Tổng Bí thư nêu rõ: Nguyên tắc phân bổ đại biểu phải thực hiện theo Quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý, tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội. Căn cứ để phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng dựa trên 3 tiêu chí: Đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương, số lượng đảng viên của từng Đảng bộ, vị trí quan trọng của một số đảng bộ.

Cũng tại buổi khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng khác như: lựa chọn mô hình tổ chức chính quyền ở địa phương, dự án sân bay Long Thành…

H.M (lược theo TTXVN)

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục