Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam

Lữ đoàn 679 là đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trực thuộc Vùng 1 Hải quân.

Lữ đoàn 679 là đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trực thuộc Vùng 1 Hải quân.

 

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam 4

Cùng với duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực theo quy định, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch tác chiến dài hạn, đồng thời tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao theo Chỉ thị của Tư lệnh Vùng.

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam 5

Cơ động ra vị trí huấn luyện.

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam 6

Thực hành trên xe nạp đạn tên lửa.

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam 7

Xe bệ phóng tên lửa vào vị trí thực hành nạp đạn.

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam 8

Chuẩn bị nạp đạn.

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam 9

Phân đội trưởng giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu.

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam 10

Trắc thủ tên lửa cơ động vào vị trí.

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam 11

Kíp chiến đấu thực hiện kiểm tra tên lửa sau khi nạp đạn.

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam 12

Sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam 13

Tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam 14

Kiểm tra, bảo dưỡng khí tài sau giờ huấn luyện.

Theo Cường Đông Duy Hải/Quân Đội Nhân Dân

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục