Tin mới

Thông tin về bảo vệ sức khoẻ lãnh đạo Đảng, Nhà nước thuộc diện mật

Thứ năm, 15/11/2018 21:19

Thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thuộc diện phạm vi bí mật nhà nước theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được QH thông qua chiều 15/11.

Thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thuộc diện phạm vi bí mật nhà nước theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được QH thông qua.

Chiều 15/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều 7, điều 9 và toàn bộ Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước với đa số phiếu thuận.

Theo đó, 444 đại biểu bỏ phiếu thuận, chiếm 91,55% số đại biểu tham gia biểu quyết. Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước có 5 chương, 28 điều, dự kiến có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2020.

Đáng chú ý, trong Điều 7 của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước quy định rõ phạm vi bí mật Nhà nước.

Trong lĩnh vực chính trị, thông tin thuộc phạm vi bí mật bao gồm: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối nội, đối ngoại; Thông tin về hoạt động của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong lĩnh vực y tế, thông tin về bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước cũng thuộc diện mật.

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cấm hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật; truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu; đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông...

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định, căn cứ tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 3 độ mật: Tuyệt mật, Tối mật và Mật.

Bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật Nhà nước liên quan đến lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bí mật Nhà nước độ Tối mật là bí mật Nhà nước liên quan đến lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bí mật Nhà nước độ Mật là bí mật Nhà nước liên quan đến lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

 Thái Bình (tổng hợp)

Từ khóa: lãnh đạo đảng