Tin mới

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự để bầu Chủ tịch nước tại phiên họp 28

Thứ hai, 15/10/2018 10:20

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội về bầu các chức danh trong bộ máy Nhà nước thì Quốc hội bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội về bầu các chức danh trong bộ máy Nhà nước thì Quốc hội bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tri thức trực tuyến đưa tin, sáng 15/10, phiên họp 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc và kéo dài đến hết ngày 17/10. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết phiên họp này sẽ có nội dung cho ý kiến về công tác nhân sự, diễn ra vào sáng 17/10.

Được biết trước đó tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6 tới đây.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự để bầu Chủ tịch nước tại phiên họp 28 1

Phiên họp 27 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Quochoi.vn)

Cũng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng mới. Hiện ông Nguyễn Mạnh Hùng đang giữ Quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT.

Tại phiên họp 28 hôm nay, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc chuẩn bị nhân sự Chủ tịch nước để trình Quốc hội bầu. Còn Chính phủ sẽ chuẩn bị nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông để trình Quốc hội phê chuẩn, VOV thông tin.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 6 khai mạc vào ngày 22/10 tới đây, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Cũng tại phiên họp 28 (từ 15-17/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến các báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2019; Các báo cáo giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020, thực hiện Nghị quyết số 24 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và thực hiện Nghị quyết số 100 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến vào các báo cáo về ngân sách, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Cụ thể, báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước quốc gia 3 năm 2019-2021.

Trang Vũ (Tổng hợp)