Tin mới

Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo khẩn trương chấm dứt hợp đồng với hơn 500 giáo viên dư thừa

Thứ sáu, 10/08/2018 14:26

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đôn đốc các ngành chức năng khẩn trương hoàn thành việc chấm dứt hợp đồng với hơn 500 giáo viên dôi dư trên địa bàn huyện Krông Pắk.

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đôn đốc các ngành chức năng khẩn trương hoàn thành việc chấm dứt hợp đồng với hơn 500 giáo viên dôi dư trên địa bàn huyện Krông Pắk.

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong tổng số 578 giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Pắk, có 370 trường hợp có vị trí hợp đồng lao động và 208 trường hợp hiện nay không có vị trí tuyển dụng. Sau kỳ thi ngày 18/6/2018, có 28 giáo viên đang có hợp đồng lao động trúng tuyển. Số còn lại, 550 giáo viên hợp đồng sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Về phương án giải quyết, UBND tỉnh cho rằng, với nhóm giáo viên hợp đồng có vị trí xét tuyển sẽ tổ chức rà soát, phân loại hợp đồng và chi trả trợ cấp giáo viên đúng quy định (hoàn thành trong tháng 8/2018).

Riêng với nhóm giáo viên hợp đồng không có vị trí xét tuyển trên cơ sở cân đối ngân sách của huyện, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ cho giáo viên để chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định hiện hành (thời gian tiến hành chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ hoàn thành trong tháng 10/2018).

Theo đó, UBND tỉnh đang đôn đốc UBND huyện Krông Pắk và các ngành khẩn trương hoàn thành việc chấm dứt hợp đồng với các giáo viên hợp đồng trên địa bàn huyện và sẽ báo cáo Thanh tra Chính phủ ngay khi có kết quả thực hiện.

Liên quan đến những sai phạm trong vụ việc dôi dư trên hợp đồng, trước đó, UBND tỉnh đã thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính Phủ và Ban thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Miên Klơng – Giám đốc Sở Nội vụ.

Qua đó, yêu cầu ông Miên Klơng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì đã "thanh tra, kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm về hợp đồng lao động tại UBND huyện Krông Pắk, để xảy ra trong thời gian dài, không kịp thời tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý".

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng ra quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Y Suôn Byă – Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk.

Như đã đưa tin trước đó, từ năm 2011 – 2016, qua 2 đời Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk đã ký hợp đồng với hơn . Trong đó, ông Nguyễn Sỹ Kỷ - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk giai đoạn năm 2011 - 2015 đã ký hơn 400 hợp đồng lao động dù giáo viên của huyện đã dư thừa.

Đến năm 2016, ông Y Suôn Byă giữ chức Chủ tịch UBND huyện tiếp tục ký tuyển dụng thêm 197 hợp đồng giáo viên, nhân viên trường học dù trước đó Thanh tra tỉnh đã đề nghị UBND huyện này phải khắc phục việc tuyển dụng dư thừa từ thời Chủ tịch huyện trước.