Tin mới

Toàn cảnh vụ trao nhầm con từ 6 năm về trước đang gây xôn xao dư luận

Thứ bảy, 14/07/2018 10:31

Việc bệnh viện trao nhầm con đã khiến cả 2 bên gia đình tổn thương và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí 2 đứa trẻ.

Việc bệnh viện trao nhầm con đã khiến cả 2 bên gia đình tổn thương và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí 2 đứa trẻ.

Toàn cảnh vụ trao nhầm con từ 6 năm về trước đang gây xôn xao dư luận 1
 

Toàn cảnh vụ trao nhầm con từ 6 năm về trước đang gây xôn xao dư luận 2
 

Toàn cảnh vụ trao nhầm con từ 6 năm về trước đang gây xôn xao dư luận 3
 

Toàn cảnh vụ trao nhầm con từ 6 năm về trước đang gây xôn xao dư luận 4
 

Toàn cảnh vụ trao nhầm con từ 6 năm về trước đang gây xôn xao dư luận 5
 

Toàn cảnh vụ trao nhầm con từ 6 năm về trước đang gây xôn xao dư luận 6
 

Toàn cảnh vụ trao nhầm con từ 6 năm về trước đang gây xôn xao dư luận 7
 

Toàn cảnh vụ trao nhầm con từ 6 năm về trước đang gây xôn xao dư luận 8
 
BI