Tóm tắt tiểu sử 3 Tân Phó Thủ tướng

Quốc hội đã thống nhất phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với các ông Vương Đình Huệ, Trương Hoà Bình, Trịnh Đình Dũng.

Quốc hội đã thống nhất phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với các ông Vương Đình Huệ, Trương Hoà Bình, Trịnh Đình Dũng.

Theo tin từ website Chính phủ đưa, với đa số phiếu đại biểu tán thành, sáng ngày 9/4, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ theo danh sách đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình trước đó.

Theo kết quả phiếu bầu 3 Phó Thủ tướng được công bố tại Quốc hội gồm: 

Ông Vương Đình Huệ nhận được 89,47% đại biểu tán thành, phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trương Hòa Bình nhận được 89,47% đại biểu tán thành đồng ý phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trịnh Đình Dũng nhận được 81,78% đại biểu tán thành, được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội đã thống nhất phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với các ông Vương Đình Huệ, Trương Hoà Bình, Trịnh Đình Dũng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Sinh ngày 15/3/1957, tại  Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tóm tắt tiểu sử 3 Tân Phó Thủ tướng 1

Ông Vương Đình Huệ. Ảnh Internet

Học hàm, học vị: Giáo sư - Tiến sỹ

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Từ tháng 9/1979 - 1985: học tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

Từ năm 1985 - 1986: Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Từ năm 1986 - 1990: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Đơn vị trưởng lưu học sinh; Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava.

Từ năm 1991 - 1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Từ tháng 10/1992 - 5/1993: Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Từ tháng 6/1993 - 2/1999: Quyền Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Từ tháng 3/1999 - 6/2001: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Từ tháng 7/2001 - 7/2006: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII tháng 8/2011 được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ tháng 12/2012 đến nay: được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 5/2013: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ tháng 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Sinh ngày 13/4/1955. Quê quán: Xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tóm tắt tiểu sử 3 Tân Phó Thủ tướng 2

Ông Trương Hòa Bình. Ảnh Internet

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII.

Từ năm 1977: Sinh viên khoa Xây dựng Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

Trước 1987: Công tác tại Phòng An ninh kinh tế PA 17, Công an TP. Hồ Chí Minh.

Từ năm 1987: Phó phòng An ninh kinh tế (PA17), Công an TP. Hồ Chí Minh.

Từ tháng 6/1997: Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh kiêm thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Thượng tá.

Từ năm 2000: Được phong quân hàm Đại tá.Từ tháng 4/2001: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Từ năm 2005: Đại tá, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công anTừ năm 2006: Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ năm 2007: Được phong hàm Trung tướng.

Từ tháng 7/2007: Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII.

Từ tháng 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư.

Từ tháng 7/2011: Tại  Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Từ tháng 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Sinh ngày 25/08/1956. Quê quán: Vĩnh Phúc.

Tóm tắt tiểu sử 3 Tân Phó Thủ tướng 3

Ông Trịnh Đình Dũng. Ảnh Internet

Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII, Đại biểu Quốc hội Khoá XI, XII

Từ năm 1973-11/1978: Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Từ tháng 12/1978-10/1980: Tổ trưởng bộ môn tại Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế xây dựng tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 11/1980-4/1988: Xưởng trưởng thiết kế công trình, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế xây dựng Vĩnh Phú.

Từ tháng 4/1988-10/1992: Phó phòng rồi Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú; học tiếng Nga tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và học lớp quản lý kinh tế Bộ Xây dựng.

Từ tháng 10/1992-12/1996: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 1/1997-11/1999: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ tháng 12/1999-9/2001: Tỉnh ủy viên rồi Ủy viên Ban thưởng vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ tháng 10/2001-6/2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đại biểu Quốc hội Khoá XI.

Từ tháng 7/2004-5/2010: Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ tháng 5/2010: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

K. Duy (tổng hợp tư liệu từ TTXVN, Chinhphu.vn)

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục