Tin mới

Trở thành sếp lớn Vietcombank, ông Trương Gia Bình hưởng lương bao nhiêu?

Thứ bảy, 28/04/2018 20:12

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn FPT bất ngờ trúng cử chức thành viên HĐQT độc lập ngân hàng Vietcombank - ngân hàng nổi tiếng với danh hiệu trả lương cho lãnh đạo và nhân viên cao nhất hệ thống.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn FPT bất ngờ trúng cử chức thành viên HĐQT độc lập ngân hàng Vietcombank - ngân hàng nổi tiếng với danh hiệu trả lương cho lãnh đạo và nhân viên cao nhất hệ thống.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 11 của ngân hàng Vietcombank đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 8 thành viên, do ông Nghiêm Xuân Thành làm Chủ tịch HĐQT.

Thành viên HĐQT độc lập duy nhất được bầu trong đại hội lần này là ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT tập đoàn FPT.

Các thành viên còn lại đều là những nhân sự của HĐQT cũ và một người mới là ông Hồng Quang - Trưởng ban tổ chức cán bộ Vietcombank.

Trở thành sếp lớn Vietcombank, ông Trương Gia Bình hưởng lương bao nhiêu? 1

Chủ tịch tập đoàn FPT Trương Gia Bình bất ngờ tham gia Hội đồng quản trị ngân hàng Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Giống như mọi năm, ĐHĐCĐ Vietcombank đã thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 0,35% lợi nhuận sau thuế.

Trong tờ trình phân phối lợi nhuận năm trước, sau khi trích lập các quỹ, Vietcombank sẽ dành 267 triệu đồng để chi trả thù lao cho thành viên HĐQT độc lập là ông Trương Gia Bình.

Như vậy, với nhiệm vụ mới tại Vietcombank, ông chủ tập đoàn công nghệ FPT sẽ nhận mức lương 22,25 triệu đồng/tháng.

Năm qua, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Vietcombank đã nhận mức thù lao thực tế là 20,5 tỷ đồng (thấp hơn mức được ĐHĐCĐ thông qua là 0,35% lợi nhuận sau thuế, tương đương 31,87 tỷ đồng).

Tính bình quân, mỗi lãnh đạo của Vietcombank nhận 1,7 tỷ đồng/người/năm, tương ứng 155 triệu đồng/người/tháng.

Trả lời câu hỏi của cổ đông tại đại hội, bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng giám đốc Vietcombank khẳng định, khoản thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt hàng năm là mức thu nhập kịch khung dành cho lãnh đạo ngân hàng này. Tuỳ theo hoàn cảnh, mức chi trả thực tế sẽ thay đổi nhưng không vượt quá mức thù lao được thông qua.

Vietcombank luôn giữ vững vị thế là ngân hàng trả lương cho người lao động cao nhất hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tổng quỹ lương chi trả cho  hơn 16.000 cán bộ, công nhân viên toàn hệ thống Vietcombank trong năm 2017 là 6.290 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên năm 2017 đạt 32,3 triệu đồng/tháng, tăng thêm 6 triệu so với năm 2016.

Hoa Liên