Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 30/4/2015.

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 30/4/2015.

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1
Xen giữa lễ diễu binh, diễu hành là các màn biểu diễn văn nghệ
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 2
 
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 3
 
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 4

Lực lượng văn nghệ sĩ ở nhiều loại hình nghệ thuật

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 5

Đội ngũ doanh nhân Việt Nam

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 6
Đội ngũ trí thức Việt Nam
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 7
Khối phụ nữ Việt Nam
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 8
Khối thiếu nhi, thanh thiếu niên
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 9
Khối nông dân Việt Nam
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 10

Khối giai cấp công nhân Việt Nam

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 11
Cựu chiến binh Việt Nam
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 12
Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Cuối cùng là phần diễu hành của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh thiếu niên- nhi đồng, phụ nữ, khối tri thức và doanh nhân...

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 13

Khối công an nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân với các khối sỹ quan, cảnh sát, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, sỹ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh, công an xã...

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 14

Khối nam tự vệ

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 15

Khối nữ dân quân miền bắc

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 16

Khối nữ du kích miền nam

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 17

Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 18

Nam dân quân các dân tộc Việt Nam

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 19

Nữ thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 20

Khối chiến sĩ cảnh sát biển

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 21

Khối sĩ quan cảnh sát biển

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 22

Khối sĩ quan biên phòng

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 23

Khối hải quân đánh bộ

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 24

Khối chiến sĩ hải quân nhân dân

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 25

Khối sĩ quan hải quân

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 26

Khối sĩ quan phòng không không quân

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 27

Khối nữ sĩ quan thông tin

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 28

Khối chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 29

Khối đặc công tiến vào lễ đài

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30
Khối chiến sĩ giải phóng quân
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 31

Khối quân kỳ 5 cánh quân tiến vào lễ đài

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 32

Khối quân nhạc tiến vào lễ đài

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 33

Đội hình diễu binh của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài

Tiếp đó là phần diễu binh của các lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam với các khối quân nhạc, khối quân kỳ đại diện cho 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn, khối chiến sỹ giải phóng quân, sỹ quan lục quân, phòng không-không quân, hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, sỹ quan thông tin, bộ binh, đặc công biệt động, trinh sát đặc nhiệm, thanh niên xung phong, tự vệ, dân quân, du kích…

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 34

Xe biểu tượng xe tăng húc đổ cổng dinh Độc lập tiến vào lễ đài

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 35

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 36

Khối cờ đảng, cờ tổ quốc tiến vào lễ đài

Tiếp theo là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình xe tăng 390 - chiếc xe húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975.

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 37

Các khối nghi trượng, diễu hành, diễu binh tiến vào lễ đài

Đi đầu đội hình là quốc huy nước CHXHCN Việt Nam. Đi cùng quốc huy là 54 đôi nam nữ đại diện cho 54 dân tộc anh em Việt Nam. 

8h, Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước bắt đầu

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 38

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều hành diễu binh, diễu hành.

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 39

Sinh viên Nguyễn Đào Phương Thúy, sinh viên ĐH Luật TP.HCM, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam lên phát biểu ý kiến

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 40

Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Phó chính ủy Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4 đại diện cho các cựu chiến binh Việt Nam lên phát biểu

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 41

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Đến dự buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc; đại diện nước CHDCND Lào, Campuchia, Cộng hòa Cuba; đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước; các khối diễu binh, diễu hành cùng đông đảo nhân dân TP Hồ Chí Minh, các địa phương; các đoàn khách quốc tế; các phóng viên quốc tế và trong nước...

Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 42
Lễ chào cờ, khai mạc buổi lễ
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 43
Các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước tham dự lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 44
 
Trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 45
Tiết mục "Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi"

Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua khu vực lễ đài và khu vực Hội trường Thống Nhất, sau đó vòng về đường Nam Kỳ Khời Nghĩa, đường Nguyễn Thị Minh Khai…

9h, chương trình Mit tin diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước kết thúc tốt đẹp

 

Bảo Linh

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục