Tin mới

Vietcombank đề cử chủ tịch FPT Trương Gia Bình làm Thành viên HĐQT

Thứ sáu, 27/04/2018 14:02

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được Vietcombank đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 với vai trò thành viên HĐQT độc lập.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được Vietcombank đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 với vai trò thành viên HĐQT độc lập.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa trình cổ đông danh sách 8 ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sáng 27/4.

Hai nhân sự mới được đề cử vào HĐQT có ông Hồng Quang - Trưởng ban Tổ chức cán bộ Vietcombank và ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân. Trong đó, ông Trương Gia Bình được đề xuất làm thành viên HĐQT độc lập.

Theo quy định, Thành viên HĐQT độc lập là thành viên không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm. Thành viên HĐQT độc lập không đại diện cho quyền lợi của ai trong công ty.

Vietcombank đề cử chủ tịch FPT Trương Gia Bình làm Thành viên HĐQT 1

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân. Ảnh: VnExpress 

Cũng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Vietcombank trình kế hoạch phương án tăng 14% tổng tài sản, tăng 15% tín dụng và huy động vốn, mục tiêu lợi nhuận là 13.300 tỷ đồng, tăng 17%. Năm 2017, Vietcombank dẫn đầu lợi nhuận toàn hệ thống với mức lãi hơn 11.300 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2017, Vietcombank có 15.615 cán bộ nhân viên và dự kiến chỉ tăng không quá 6% nhân sự trong năm 2018. Bên cạnh đó, quỹ lương của Vietcombank theo kế hoạch cũng không đổi, duy trì ở mức 37% lợi nhuận trước thuế (chưa gồm lương).

Trong giai đoạn dài hơn từ 2018-2023, Vietcombank định hướng chỉ tiêu tổng tài sản tăng trưởng 13% hàng năm. Tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng là 16%/năm, tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế là 15%/năm. ROE mục tiêu ở mức 15%, tỷ lệ nợ xấu giữ dưới 1% và tỷ lệ an toàn vốn (theo Basel II) xấp xỉ 9%.

Ba trụ cột trọng tâm trong hoạt động kinh doanh năm 2018 của Vietcombank là Dịch vụ, Bán lẻ, Kinh doanh vốn và đầu tư. Đặc biệt ngân hàng có kế hoạch mở rộng và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử bao gồm: phát triển các kênh bán hàng chuyển dần từ giao dịch sabg điện tử, mở rộng mô hình hợp tác fintech, mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, và xây dựng, triển khai dự án chuyển đổi ngân hàng số, ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển ngân hàng thông minh.

Kiều Trang