Tin mới

Với 5 tỷ USD, nếu không tặng sách, Trung Nguyên có thể làm được những gì?

Thứ tư, 18/07/2018 09:54

Khi văn hoá đọc tại Việt Nam còn chưa phổ biến, nhiều người nghĩ rằng khoản tiền 5 tỷ USD của Trung Nguyên Legend có thể làm được nhiều việc tốt hơn là tặng sách.

Khi văn hoá đọc tại Việt Nam còn chưa phổ biến, nhiều người nghĩ rằng khoản tiền 5 tỷ USD của Trung Nguyên Legend có thể làm được nhiều việc tốt hơn là tặng sách.

Thông tin cuối tháng 6 cho biết Trung Anh Legend đã khởi động "Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại –Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt" tại Thư viện Trung Nguyên Legend Alexandre de Rhodes (thành phố Hồ Chí Minh).

Đây là hành động mở màn cho chuỗi hành trình trao tặng sách của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, dự kiến sẽ kéo dài trong 5 năm, với nguồn lực chi phí ước tính gần 5 tỷ USD.

Hãy xem 5 tỷ USD lớn cỡ nào và với số tiền ấy, tập đoàn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thể làm gì?

Với 5 tỷ USD, nếu không tặng sách, Trung Nguyên có thể làm được những gì? 1
 
Nhật Anh