Tin mới

Xúc động lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình nhân ngày 30/4

Thứ hai, 30/04/2018 08:18

Từ sáng sớm, nhiều người dân Thủ đô đã đến trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chứng kiến lễ thượng cờ trang nghiêm và xúc động.

Từ sáng sớm, nhiều người dân Thủ đô đã đến trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chứng kiến lễ thượng cờ trang nghiêm và xúc động.

Xúc động lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình nhân ngày 30/4 1

Xúc động lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình nhân ngày 30/4 1

Từ sáng sớm, nhiều người dân Thủ đô đã đến trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chứng kiến lễ thượng cờ trang nghiêm và xúc động. 

Sáng nay, rất đông người dân đã đổ về Quảng trường Ba Đình, không ít người lặn lội từ xa đến để chứng kiến lễ thượng cờ thiêng liêng nhân ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

Đúng 5h30, loa phát thanh bắt đầu yêu cầu mọi người dừng hết mọi hoạt động quanh khu vực Lăng và nghiêm trang làm lễ thượng cờ.

Đội tiêu binh được bố trí dàn hàng ngang để đảm bảo cho lễ thượng cờ được diễn ra trang nghiêm nhất.

Đoàn thượng cờ khởi hành từ phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng.

Kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc của ca khúc 'Tiến bước dưới quân kỳ" để đến chân cột cờ.

Các thao tác treo cờ được thực hiện rất trang trọng nhờ sự phối hợp chính xác của 3 chiến sĩ làm nhiệm vụ trên bục.

Sau khi có hiệu lệnh, lá cờ được tung ra và bay lên theo tiếng Quốc ca. Lá cờ được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29 m phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng 6h, Quốc kỳ được tung ra khỏi tay chiến sĩ tiêu binh trong khi Quốc ca vang vọng khắp quảng trường Ba Đình.

Ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức thượng cờ, cũng là lúc cửa của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu mở.

Khi lễ thượng cờ hoàn tất cũng là lúc lễ chào cờ bắt đầu.

Rất nhiều người dân đã có mặt sáng nay tại quảng trường Ba Đình để dự nghi lễ thượng cờ đúng ngày 30/4.

Ba chiến sĩ rời bục sau khi hoàn thành lễ thượng cờ.

Sau lễ thượng cờ, đội tiêu binh đi một vòng trước cửa lăng và kết thúc nghi lễ.

Đúng 21h hàng ngày, lễ hạ cờ với nghi thức tương tự sẽ được diễn ra.

Lễ thượng cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm.

 

 
 

Sáng nay, rất đông người dân đã đổ về Quảng trường Ba Đình, không ít người lặn lội từ xa đến để chứng kiến lễ thượng cờ thiêng liêng nhân ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

Đúng 5h30, loa phát thanh bắt đầu yêu cầu mọi người dừng hết mọi hoạt động quanh khu vực Lăng và nghiêm trang làm lễ thượng cờ.

Đội tiêu binh được bố trí dàn hàng ngang để đảm bảo cho lễ thượng cờ được diễn ra trang nghiêm nhất.

Đoàn thượng cờ khởi hành từ phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng.

Kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc của ca khúc 'Tiến bước dưới quân kỳ" để đến chân cột cờ.

Các thao tác treo cờ được thực hiện rất trang trọng nhờ sự phối hợp chính xác của 3 chiến sĩ làm nhiệm vụ trên bục.

Sau khi có hiệu lệnh, lá cờ được tung ra và bay lên theo tiếng Quốc ca. Lá cờ được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29 m phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng 6h, Quốc kỳ được tung ra khỏi tay chiến sĩ tiêu binh trong khi Quốc ca vang vọng khắp quảng trường Ba Đình.

Ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức thượng cờ, cũng là lúc cửa của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu mở.

Khi lễ thượng cờ hoàn tất cũng là lúc lễ chào cờ bắt đầu.

Rất nhiều người dân đã có mặt sáng nay tại quảng trường Ba Đình để dự nghi lễ thượng cờ đúng ngày 30/4.

Ba chiến sĩ rời bục sau khi hoàn thành lễ thượng cờ.

Sau lễ thượng cờ, đội tiêu binh đi một vòng trước cửa lăng và kết thúc nghi lễ.

Đúng 21h hàng ngày, lễ hạ cờ với nghi thức tương tự sẽ được diễn ra.

Lễ thượng cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm.