Tin mới

2 điều kiện đóng BHXH tự nguyện để về hưu sớm và lĩnh lương hưu NLĐ cần biết

Thứ năm, 10/09/2020, 11:27 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Điện kiện mới nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện để về hưu sớm và được hưởng lương hưu sẽ có nhiều thay đổi.

Những quy định mới liên quan đến việc đóng BHXH và chế độ lương hưu mà người lao động cần biết.

Để được về hưu trước tuổi, người lao động cần bắt buộc tham gia BHXH ít nhất 20 năm và cần đáp ứng một trong số những điều kiện sau:

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động.

2. Người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hai, nguy hiểm.

>>>Xem thêm: 13 đối tượng cán bộ, công viên chức và người lao động thuộc diện tinh giản biên chế

3. Người lao động làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định.

Các trường hợp người lao động đóng đủ 20 năm BHXH trở lên và suy giảm khả năng lao động sẽ được nghỉ hưu sớm khi:

1. Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, nam đủ 55 và nữ đủ 50 tuổi.

2 điều kiện đóng BHXH tự nguyện để về hưu sớm và lĩnh lương hưu NLĐ cần biết 1

Thêm điều kiện về trường hợp đóng BHXH để được về hưu và lĩnh lương hưu sớm. Ảnh: Internet

Đối với trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với nam đủ 50 mà nữ đủ 45 tuổi.

2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại.

Cách thức đóng BHXH tự nguyện

1. Phương thức đóng linh hoạt

Đóng hàng tháng gồm: Đóng 3 tháng 1 lần, đóng 6 tháng 1 lần, đóng 12 tháng 1 lần. Đóng 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

2. Đóng một lần cho những năm còn thiếu

Đối với những người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

3. Để được về hưu sớm

Người lao động cần đóng ít nhất 20 năm BHXH và bị suy giảm khả năng lao động hoặc làm công việc độc hại, nặng nhọc, làm việc ở vùng sâu, vùng xa...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news