6 quy định mới về chế độ với cán bộ công chức, viên chức năm 2020

Nhiều chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi lớn khi Luật Công chức, Viên chức sửa đổi bổ sung có hiệu lực vào 1/7.

Theo đó, Luật Công chức, Viên chức sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ 1/7 quy định nhiều chế độ và chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức với nhiều thay đổi.

1. Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức

Theo Khoản 2, Điều 4, Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương xứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng CSVN, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong cơn quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND mà không phải sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2. Kiểm định chất lượng đầu vào công chức

6 quy định mới về chế độ với cán bộ công chức, viên chức năm 2020 1

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Ảnh: Internet

Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Luật này.

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, đảm bảo công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả.

3. Thêm 2 trường hợp công chức được tuyển dụng cần qua thi tuyển

Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

4. Kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và 3 Điều 37 của luật này.

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình nhằm đảm bảo công khai minh bạch, thiết thực và hiệu quả.

5. Tăng thời gian xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức

Thời hiện xử lý kỷ luật được quy định như sau:

- 2 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

5 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này. 
Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 90 ngày; trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày.

6. Chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ

Theo Khoản 5 Điều 1: Nhà nước có chính sách phát hiện và thu hút trọng dụng cũng như đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng.

Chính phủ cũng quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ.

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo tạp chí Người đưa tin - Link gốc
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục