Tin mới

9 đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Thứ hai, 01/07/2019, 08:32 (GMT+7)

Mức lương cơ sở đối với các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ ngày 1/7/2019.

Thông tin mới nhất trên Người lao độngInfonet cho hay theo nghị định được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 9/5.

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng hiện nay lên 1.490.000 đồng/tháng, tức tăng thêm 100.000 đồng/tháng hay tăng gần 7,2%.

Mức lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2019. Ảnh: Internet

Cụ thể, nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức viên chức, người hưởng lương và phụ cấp, người lao động làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Theo như Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng, tức lương cơ sở sẽ tăng thêm 100.000 đồng/tháng hay gần 7,2%.

Mức lương cơ sở được dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp cũng như thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Theo đó, người được hưởng mức lương và phụ cấp trên gồm:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hết hiệu lực kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news