Tin mới

Biển số định danh xấu có đổi được biển số định danh số đẹp không?

Thứ năm, 17/08/2023, 16:51 (GMT+7)

Nếu có mong muốn được đổi biển số định danh thì liệu có được không? Dưới đây là 2 cách mà bạn có thể đổi được biển số định danh.

Quy định về cấp biển định danh cá nhân

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA thì từ ngày 15/8/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân (Số định danh cá nhân là số Căn cước công dân). 

Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập, trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập. 

Biển số định danh xấu thì có đổi sang biển số đẹp hơn được không?

Theo thông tư 24/2023/TT-BCA quy định chuyển tiếp như sau:

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của thông tư 24/2023/TT-BCA

- Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, các biển số xe 5 số cấp trước và sau ngày 15/8/2023 đều được quản lý theo mã định danh của chủ xe, tức biển số gắn với người.

Hơn nữa, theo quy định mới, biển số xe chỉ được cấp đổi sang biển khác khi chủ xe có nhu cầu cấp đổi biển số cũ loại 3 số, 4 số sang biển số định danh dạng 5 số.

Từ 15/8/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe.
Từ 15/8/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Như vậy, theo đúng quy định thì không có cách nào để đổi được biến số định danh nếu bạn chẳng may có biển số xấu. Tuy nhiên không phải là không có cách. Dưới đây là có 2 cách để bạn có thể đổi được biển số xấu. 

1. Bán, tặng cho xe và không đăng ký xe trong thời gian 5 năm

Theo khoản 7 Điều 3 thông tư 24/2023/TT-BCA, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe sẽ được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Biển số xe này sẽ được giữ lại trong thời gian 5 năm kể từ ngày thu hồi. Sau 5 năm, nếu chủ xe chưa đăng ký xe khác thì số biển số này sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

Do đó, nếu muốn bỏ biển số định danh cũ, chủ xe có thể làm thủ tục chuyển quyền sở hữu xe (bán, tặng cho người khác) đang gắn biển số xấu.

Sau đó tiến hành thủ tục thu hồi biển số và không làm thủ tục đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình trong thời hạn 5 năm kể từ ngày biển số xấu bị thu hồi.

Có 2 cách có thể đổi được biển số định danh nếu xấu. 
Có 2 cách có thể đổi được biển số định danh nếu xấu. 

2. Mua thêm xe mới để có biển số định danh khác

Theo thông tư 24/2023/TT-BCA chỉ quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã số định danh của chủ xe nhưng không giới hạn số lượng biển số định danh của một cá nhân, tổ chức. 

Do đó, mỗi người có thể sở hữu nhiều biển số định danh và khi làm thủ tục đăng ký xe mới, chủ xe sẽ được cấp thêm biển số mới. 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news