Bộ Nội vụ kết luận thanh tra sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ công bố chiều 8/3, từ đầu năm 2015 đến giữa năm 2016, ông Vũ Huy Hoàng khi đó làm Bộ trưởng Bộ Công thương đã bổ nhiệm sai quy định 97 trường hợp, trong đó có vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ công bố chiều 8/3, từ đầu năm 2015 đến giữa năm 2016, ông Vũ Huy Hoàng khi đó làm Bộ trưởng Bộ Công thương đã bổ nhiệm sai quy định nhiều trường hợp, trong đó có vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.

Bộ Nội vụ kết luận thanh tra sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng 1

1 năm rưỡi trước khi về hưu ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm sai hàng loạt cán bộ

Ngày 8/3, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố kết luận thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2016, của Bộ Công Thương.

Theo kết luận, từ năm 2011 đến năm 2014, Bộ trương Bộ Công Thương (thời điểm đó là ông Vũ Huy Hoàng) đã quyết định bổ nhiệm 248 trường hợp. Đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra khẳng định, có 2 trường hợp không đáp ứng về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu. Tại thời điểm bổ nhiệm còn 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị, 3 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, 3 trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ; có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức…

Ngoài các trường hợp nêu trên, trong giai đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương còn bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức vụ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Quyết định số 1169/QĐ-BCT ngày 04/02/2015).

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông Trịnh Xuân Thanh, vì ông Thanh đã chuyển công tác về tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/5/2015, mặt khác các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Ngoài Trịnh Xuân Thanh, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã bổ nhiệm 7 trường hợp cấp Phó Vụ trưởng ở 6 cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ Công Thương thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu theo quy định của pháp luật; thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 2 trường hợp không được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật và các quyết định khác có liên quan (tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch...).

Đồng thời, kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tuyển dụng công chức đối với trường hợp được tiếp nhận năm 2008 và các công chức, viên chức đang công tác để xử lý theo quy định đối với những trường hợp không được tuyển dụng đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Bộ Công Thương còn có nhiệm vụ rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ; xem xét việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để phù hợp với quy định hiện hành.

Bộ này cũng phải nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu) trong công tác tổ chức cán bộ; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý vi phạm.

Đức Hòa (tổng hợp)

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Nguồn: Tinnhanhonline.com.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục