Tin mới

Chi tiết bảng lương quân đội, công an năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương

Thứ sáu, 24/12/2021, 09:21 (GMT+7)

Cũng như các cán bộ, công viên chức, lương của quân đội và công an trong năm 2022 cũng theo mức lương cơ sở và hệ số tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Bảng lương quân đội, công an

Quốc hội mới đây đã thống nhất lùi thời điểm cải cách tiền lương đến thời điểm thích hợp, đây là nội dung trong Nghị quyết 34/2021/QH15. 

Theo đó, những dự định về cải cách tiền lương đối với người làm việc trong quân đội và công an cũng sẽ bị lùi đến thời điểm thích hợp mà không phải từ ngày 01/7/2022 như tinh thần của Nghị quyết 27 vào năm 2018. 

1. Lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật thuộc công an

Quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội và người làm chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND vẫn sẽ được hưởng lương theo hệ số và mức lương cơ sở:

                            Lương quân đội, công an = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó: 

- Hệ số lương: Được quy định theo bảng số 7 ban hành kèm Nghị định 204 năm 2004 và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

- Mức lương cơ sở: Từ ngày 1/9/2020, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên mức lương cơ sở vẫn được áp dụng ở mức 1,49 triệu đồng/tháng. 

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân năm 2022 sau khi lùi cải cách tiền lương:

Chi tiết bảng lương quân đội, công an năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương - Ảnh 1

 

Chi tiết bảng lương quân đội, công an năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương - Ảnh 2

 

Bảng lương quân đội, công an trong năm 2022 sau khi lùi cải cách tiền lương. Ảnh: Internet
Bảng lương quân đội, công an trong năm 2022 sau khi lùi cải cách tiền lương. Ảnh: Internet

2. Bảng lương theo cấp bậc

Tại Bảng số 6 ban hành cùng Nghị định 204 còn có bảng lương theo cấp bậc quân hàm của sĩ quan quân đội và sĩ quan, hạ sĩ quan công an: Cấp tướng, cấp tá, cấp uý và hạ sĩ quan. 

Bảng lương theo cấp bậc quân hàm 2022. Ảnh: Internet
Bảng lương theo cấp bậc quân hàm 2022. Ảnh: Internet

Cũng như lương của đối tượng là quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an, sĩ quan quân đội, sĩ quan và hạ sĩ quan công an, bảng lương theo cấp bậc của các đối tượng này cũng được tính theo hệ số và mức lương cơ sở.

3. Bảng nâng lương quân hàm

Chi tiết bảng nâng lương theo quân hàm. Ảnh: Internet
Chi tiết bảng nâng lương theo quân hàm. Ảnh: Internet

Thu nhập của quân đội, công an có bị ảnh hưởng khi lùi cải cách tiền lương?

Trên tinh thần của Nghị quyết 34, Quốc hội đã thống nhất lùi cải cách tiền lương và kéo theo nhiều thay đổi với quân đội, công an chưa được thực hiện. Cụ thể như: 

- Chưa bỏ cách tính lương hệ số x mức lương cơ sở: Nếu cải cách tiền lương được thực hiện, thay vì cách tính lương cơ sở x hệ số còn mang tính chất 'cào bằng' thì khi cải cách tiền lương, người nào ở vị trí nào sẽ hưởng lương tương ứng với vị trí đó. 

- Chưa có bảng lương mới: Nếu như cải cách tiền lương, sẽ không còn thực hiện trả lương theo hệ số x mức lương cơ sở và thay vào đó cải cách tiền lương sẽ xây dựng 3 bảng lương mới cho người làm trong quân đội và công an gồm: 

+ Bảng lương sĩ quan quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an căn cứ vào chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm, cấp hàm.

+ Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

+ Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an. 

- Vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên: Không giống các đối tượng khác khi bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên, những người làm trong công an và quân đội vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news