Chủ tịch Đà Nẵng: Một số vụ sẽ khởi tố, có bảo vệ cũng không trốn được

Cùng với việc chấn chỉnh công tác, thái độ làm việc của các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu, tất cả các công việc còn tồn đọng cần phải được tập trung giải quyết ngay