Tin mới

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2014

Thứ ba, 03/06/2014, 15:45 (GMT+7)

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2014 đang được cập nhật. Để\nphục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, tinmoi.vn cập nhật liên tục Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2014 và các môn thi tốt\nnghiệp khác trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2014 diễn ra ngày 03/06. Để phục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, tinmoi.vn cập nhật liên tục Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn hóa học năm 2014 và các môn thi tốt nghiệp khác trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay.


Bạn muốn biết kết quả bài thi môn HÓA mình làm đúng hay sai sau khi hết giờ thi? 

 soạn tin: DATN MÔNTHI MÃĐỀ gửi 6688

Ví dụ: Bạn thi môn HÓA với mã đề là 258

Soạn tin: DATN HOA 258 gửi đến số 6688

 

Bước vào buổi chiều ngày thi thứ 2 kì thi tốt nghiệp THPT năm 2014, Các thí sinh đang rất háo hức bước vào thi môn trắc nghiệm duy nhất trong ngày. Môn Hóa học là môn thi trắc nghiệm Duy nhất trong ngày thi thứ 2 của kì thi, với thời gian làm bài 60 phút.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp môn Hóa học năm 2014

Môn Hóa Học thi chiều thứ ba ngày 03/06

Thời gian làm bài thi: 60 phút

Giờ phát đề thi cho thí sinh: 13h30

Giờ bắt đầu làm bài thi: 13h45 (*)

Gợi ý Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn hóa học 2014 sẽ được chúng tôi cung cấp khoảng 10 phút ngay sau khi kết thúc môn thi. 

Đáp án gợi ý mã đề 258

1.a

2.b

3.b

4.c

5.b

6.c

7.a

8.d

9.d

10.d

11.b

12.a

13.d

14.b

15.b

16.b

17.d

18.c

19.c

20.a

21.a

22.a

23.b

24.c

25.c

26.c

27.c

28.d

29.d

30.d

31.b

32.d

33.a

34.a

35.b

36.a

37.d

38.c

39.a

40.c

Đáp án gợi ý mã đề 974

1.b

2.d

3.b

4.b

5.c

6.d

7.c

8.c

9.b

10.a

11.d

12.d

13.d

14.b

15.d

16.c

17.b

18.c

19.d

20.c

21.c

22.a

23.b

24.a

25.a

26.d

27.c

28.b

29.a

30.c

31.c

32.c

33.a

34.a

35.a

36.b

37.a

38.d

39.a

40.b

Đáp án gợi ý mã đề 517

1.d

2.d

3.a

4.d

5.d

6.d

7.c

8.c

9.a

10.a

11.a

12.b

13.a

14.d

15.a

16.c

17.c

18.c

19.b

20.a

21.b

22.d

23.b

24.c

25.a

26.b

27.a

28.c

29.d

30.d

31.a

32.c

33.c

34.b

35.d

36.b

37.c

38.b

39.b

40.b

Đáp án gợi ý mã đề 629

1.a

2.a

3.c

4.d

5.b

6.d

7.d

8.d

9.b

10.d

11.d

12.d

13.d

14.a

15.d

16.b

17.c

18.b

19.b

20.b

21.a

22.c

23.c

24.d

25.c

26.c

27.a

28.a

29.c

30.a

31.c

32.c

33.b

34.b

35.d

36.a

37.b

38.b

39.a

40.c

Đáp án gợi ý mã đề 835

1.b

2.d

3.b

4.d

5.c

6.a

7.c

8.a

9.c

10.a

11.d

12.b

13.d

14.c

15.d

16.b

17.d

18.b

19.c

20.b

21.c

22.a

23.a

24.c

25.b

26.c

27.d

28.c

29.d

30.b

31.b

32.a

33.b

34.d

35.c

36.a

37.b

38.a

39.a

40.a

Đáp án gợi ý mã đề 486

1.c

2.c

3.b

4.c

5.d

6.d

7.d

8.d

9.a

10.c

11.a

12.d

13.c

14.a

15.c

16.b

17.c

18.b

19.a

20.a

21.b

22.d

23.b

24.d

25.b

26.a

27.c

28.a

29.a

30.d

31.b

32.d

33.a

34.b

35.b

36.a

37.c

38.c

39.d

40.b

Túy Hồng Nhan

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news