Tin mới

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Thứ tư, 09/06/2021 11:03

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021, cập nhật nhanh nhất, đầy đủ, chính xác nhất trên tinmoi.vn.

Ngày 9/6, học sinh lớp 9 tỉnh Lâm Đồng bắt đầu bước vào dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, năm học 2021-2022. Trong buổi sáng 9/6, các thí sinh ở Lâm Đồng sẽ làm bài thi môn Ngữ Văn trong thời gian 120 phút. Thời gian bắt đầu làm bài thi là 8h00.

Sáng ngày 10/6, thi môn không chuyên còn lại là môn Toán, thời gian làm bài thi 90 phút.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021 1
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021

UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập: 16.553 học sinh, trong đó: Trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long: 315 học sinh; Trườg Trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc: 245 học sinh; Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh: 155 học sinh; Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông liên huyện phía Nam: 90 học sinh; Các trường trung học phổ thông còn lại trên địa bàn tỉnh: 15.748 học sinh.

Tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông ngoài công lập: 540 học sinh.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021:

 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021 2
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021 3
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021 4
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021 5
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Chuyên năm 2021 - tỉnh Lâm Đồng môn Anh: 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021 6
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Lâm Đồng năm 2021