Tin mới

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Thứ năm, 08/07/2021, 17:23 (GMT+7)

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề: Chiều ngày 8/7, các thí sinh bước vào môn thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 với môn thi Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề 

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 401 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 402 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 1

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 403 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 404 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 405 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 2

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 406 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 407 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 3

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 408 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 409 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 410 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 411 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 4

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 412 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 413 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 414 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 415 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 416 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 417 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 418 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 419 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 420 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 421 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN 

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 5

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 422 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 423 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 424 kì thi tốt nghiệp THPT 2021: ĐÃ CÓ FULL ĐÁP ÁN

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Đề thi tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, tất cả mã đề 

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề
Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề

Tham khảo thêm đáp án các môn thi kì thi THPT Quốc gia 2021 

Thông tin về kì thi THPT Quốc gia 2021 

Ngày hôm nay 8/7, 993.561 thí sinh đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó. đợt 1 của kì thi sẽ diễn ra trong hai ngày: Ngày 7/7 và ngày 8/7. Sau đó, những thí sinh trong diện F0, F1, F2 hoặc các thí sinh đang trong vùng cách ly, phong tỏa sẽ dự thi đợt 2. Lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo sau, căn cứ vào tình hình dịch và đề xuất của các địa phương. 

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 6

Đây là lần thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT chia làm hai đợt. Năm 2020, hơn 880.000 thí sinh thi đợt 1 ngày 9-10/8; hơn 26.000 thí sinh ở 19 tỉnh thành, trong đó có 11.000 em ở tâm dịch Đà Nẵng, thi đợt 2 sau đó gần một tháng.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là 1.015.000, nhiều hơn năm trước khoảng 100.000. Các em sẽ làm ba bài thi độc lập gồm Hóa, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Đáp án môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã đề - Ảnh 7

Trong buổi sáng ngày 7/7, các sĩ tử đã hoàn thành xong bài thi môn Văn với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều ngày 7/7, các sĩ tử cũng đã tham gia hoàn thành bài thi môn Hóa với thời gian làm bài 90 phút. 

Sáng ngày 8/7, thí sinh đã làm bài thi theo tổ hợp đã đăng ký. Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học với thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. 

Trong chiều ngày 8/7, các thí sinh sẽ bước vào môn thi còn lại của kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 với môn thi Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 tham khảo. Toàn bộ cấu trúc, số lượng câu hỏi, thời gian làm bài, hình thức trắc nghiệm và đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT 2021 đều được giữ nguyên. 

Đáp án môn Toán mã đề kì thi THPT Quốc gia 2021
Đáp án môn Toán mã đề kì thi THPT Quốc gia 2021

Kiến thức sử dụng trong đề nằm chủ yếu ở lớp 12 với nội dung tinh giản do tác động của dịch Covid-19. Các thí sinh phải vận dụng hết mọi kiến thức để tìm ra đáp án môn tiếng Anh tất cả mã đề. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news