Tin mới

Đề thi Lịch sử: Cuối cùng cũng có 1 môn vừa sức nhưng đòi hỏi tư duy cao, chỉ học thuộc thôi chưa đủ!

Thứ tư, 27/06/2018 10:07

Tuy nhiên chỉ học thuộc thôi sẽ không làm được bài thi môn Lịch sử, nhiều câu hỏi yêu cầu học sinh phải tư duy, vận dụng kiến thức nền để suy luận.

Tuy nhiên chỉ học thuộc thôi sẽ không làm được bài thi môn Lịch sử, nhiều câu hỏi yêu cầu học sinh phải tư duy, vận dụng kiến thức nền để suy luận.

Sáng 27/6, sĩ tử cả nước sẽ bước vào ngày thi cuối cùng kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với bài thi môn Khoa học xã hội, bao gồm Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

Đề thi Lịch sử kỳ thi được đánh giá không quá khó, hay và có tính chọn lọc, phân loại cao. Đề chủ yếu rơi vào phần kiến thức lớp 12, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đề phần kiến thức 11 chỉ ra tầm 5, 6 câu, tập trung vào khoảng thời gian 1858-1914, đề 12 lịch sử thế giới chủ yếu từ chiến tranh thế giới thứ nhất đến chiến tranh thế giới thứ 2.

Đề thi tương đối vừa sức, kiến thức nằm trong SGK, thí sinh cần suy luận là có thể làm được. Tuy nhiên chỉ học thuộc thôi sẽ không làm được bài thi môn này, nhiều câu hỏi yêu cầu học sinh phải tư duy, vận dụng kiến thức nền để suy luận.

Đề thi Lịch sử: Cuối cùng cũng có 1 môn vừa sức nhưng đòi hỏi tư duy cao, chỉ học thuộc thôi chưa đủ! 1
 
Đề thi Lịch sử: Cuối cùng cũng có 1 môn vừa sức nhưng đòi hỏi tư duy cao, chỉ học thuộc thôi chưa đủ! 2
 
Đề thi Lịch sử: Cuối cùng cũng có 1 môn vừa sức nhưng đòi hỏi tư duy cao, chỉ học thuộc thôi chưa đủ! 3
 
Đề thi Lịch sử: Cuối cùng cũng có 1 môn vừa sức nhưng đòi hỏi tư duy cao, chỉ học thuộc thôi chưa đủ! 4
 
Team học đường