ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2

(Tinmoi.vn) ĐH Huế vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển NV1 và chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV2 của các trường đại học thành viên.

(Tinmoi.vn) ĐH Huế vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển NV1 và chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV2 của các trường đại học thành viên.

 

Theo quy chế tuyển sinh, mức điểm chuẩn đại học 2014  và mức điểm sàn xét tuyển NV2 tính cho thí sinh ở KV3. 

ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2 4

ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2 5

ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2 6

ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2 7

ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2 8

ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2 9

ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2 10

ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2 11

ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2 12

ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2 13

ĐH Huế công bố điểm chuẩn đại học 2014, điểm xét tuyển NV2 14

Điểm xét tuyển NV2

1. ĐH Ngoại ngữ (DHF)

- Tổng điểm 3 môn thi chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn khối D (13,0 điểm).

- Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển cho các ngành:

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Điểm sàn nộp hồ sơ

Chỉ tiêu tuyển dự kiến

D140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

D1, D2, D3, D4

17,0

10

D220113

Việt Nam học

D1, D2, D3, D4

16,5

32

D220203

Ngôn ngữ Pháp

D1, D3

17,0

31

D220212

Quốc tế học

D1

17,0

11

 2. ĐH Kinh tế (DHK) 

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển cho các ngành: 

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Điểm sàn nộp hồ sơ

Chỉ tiêu tuyển dự kiến

D340201

Tài chính – Ngân hàng

A, A1, D1, D2, D3, D4

15,0

16

D620114

Kinh doanh nông nghiệp

A, A1, D1, D2, D3, D4

13,0

49

D620115

Kinh tế nông nghiệp

A, A1, D1, D2, D3, D4

13,0

118

 

3. Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị (DHQ)

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, A1: 13,0; B: 14,0 cho ngành, nhóm ngành:

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển dự kiến

D510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A, A1, B

45

 


Nhóm ngành 1:

A, A1

91

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

 


 


D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

 


 


 4. ĐH Sư phạm (DHS)

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối C, D1: 13,0 cho các ngành:

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển dự kiến

D140205

Giáo dục Chính trị

C

11

D140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

C

46

D310403

Tâm lý học giáo dục

C, D1

11

5. ĐH Khoa học (DHT)

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, C, D1: 13,0; B: 14,0 cho các ngành, nhóm ngành:

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển dự kiến

D220301

Triết học

A, C, D1

33

D220310

Lịch sử

C, D1

55

D310301

Xã hội học

C, D1

38

D440102

Vật lý học

A

50

D440217

Địa lý tự nhiên

A, B

25

 


1. Nhóm ngành: Nhân văn

C, D1

120

D220104

Hán – Nôm (khối C, D1)

 


 


D220320

Ngôn ngữ học (khối C, D1)

 


 


D220330

Văn học (khối C)

 


 


 


2. Nhóm ngành: Toán và Thống kê

A

103

D460101

Toán học

 


 


D460112

Toán ứng dụng

 


 


 


3. Nhóm ngành: Kỹ thuật

A

177

D520501

Kỹ thuật địa chất

 


 


D520503

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

 


 


D440201

Địa chất học

 


 


 6. Hệ CĐ- ĐH Nông Lâm (DHL)

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, A1: 10,0; B: 11,0 cho các ngành: 

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển dự kiến

C510210

Công thôn

A, A1

50

C620105

Chăn nuôi

A, B

96

C620110

Khoa học cây trồng

A, B

68

C620301

Nuôi trồng thủy sản

A, B

87

C850103

Quản lý đất đai

A, B

86

 7. Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị (DHQ)

 Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, A1: 10,0; B: 11,0 cho ngành:

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển dự kiến

C510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A, A1, B

49

H.Minh

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục