Pháp luật xã hội đưa tin, nhằm tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018- 2019, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường phải quản lý nghiêm thu chi, không thu gộp nhiều khoản, chấm dứt thu dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh, và quy trách nhiệm cho người đứng đầu nếu sai phạm.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018 – 2019, yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định.

Hà Nội: Công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới 1

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường quản lý nghiêm thu chi, nhất là dịp đầu năm học, trường nào sai phạm, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm (Ảnh minh họa)

UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng với mục đích trên; định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả hoạt động đường dây nóng phản ánh thu chi về Sở GD&ĐT.

Giáo dục và thời đại cho biết, cũng theo hướng dẫn này, Sở GD&ĐT thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với Hiệu trưởng những cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thu chi không đúng quy định, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hà Nội: Công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới 2

UBND các quận, huyện, thị xã cũng thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp; có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với Hiệu trưởng những cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy đinh. Báo cáo kết quả kiểm tra về Sở để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/10/2018.

Cũng liên quan đến thực hiện các khoản thu đầu năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập chỉ được tiến hành thu các khoản thu khác sau khi có thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên; không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Hà Nội: Công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới 3

Ngoài các khoản thu theo quy định, các cơ sở giáo dục không được thực hiện hoặc đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện các khoản thu khác từ người học, cha mẹ người học dưới bất kỳ hình thức nào; không tùy tiện lập các quỹ hoặc để Ban đại diện cha mẹ học sinh lập quỹ ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.

Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

Trang Vũ (tổng hợp)