Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội trù bị lần thứ XII

Tham dự đại hội lần này có 357 đại biểu đại diện cho 46.000 hội viên đến từ 63 tỉnh, thành Hội Luật gia, 52 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và các luật gia đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

 

 

 

Tham dự đại hội lần này có 357 đại biểu đại diện cho 46.000 hội viên đến từ 63 tỉnh, thành Hội Luật gia, 52 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và các luật gia đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Chiều nay (19/9), Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đai biểu trù bị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội trù bị lần thứ XII 6

GS.TS Lê Minh Tâm – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia

Thay mặt Hội Luật gia Việt Nam GS.TS Lê Minh Tâm – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia đã tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

Cũng trong khuôn khổ chiều nay, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, bầu ra Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Đại biểu cũng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, đồng thời báo cáo về Đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban Kiểm tra khóa XII.

Các đại biểu, khách mời tham gia Đại hội chiều nay cũng sẽ có thời gian thảo luận để chốt danh sách bầu cử.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật Gia Việt Nam được chính thức tổ chức trọng thể vào ngày 20/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Tham dự đại hội lần này có 357 đại biểu đại diện cho 46.000 hội viên đến từ 63 tỉnh, thành Hội Luật gia, 52 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và các luật gia đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội trù bị lần thứ XII 7

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII có nhiệm vụ chính là thảo luận và thông qua các văn kiện Đại hội: Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ XI (2009-2014), phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ XII (2014-2019); Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ XI; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XII, bầu Ban kiểm tra, Ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ XII.Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội trù bị lần thứ XII 8

Trong các phát biểu tại Đại hội Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ XII có những ý kiến thảo luận về kinh nghiệm công tác Hội, bổ sung chi báo cáo công tác nhiệm kỳ của Hội, đồng thời có những đăng ký phát biểu chuyên đề về Hội Luật gia Việt Nam tham gia hoạt động lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính; tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Theo Đức Thuận (Người đưa tin)

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục