Không tổ chức đại hội, luật gia tỉnh Quảng Nam lên tiếng

"Là thành viên sáng lập tôi cũng như nhiều hội viên khác rất bứt xúc về những vi phạm đã rõ ràng của cá nhân chưa được xử lý kiên quyết, nghiêm minh theo quy định Pháp luật và Điều lệ hội dẫn đến kéo dài Đại hội nhiệm kỳ của Tỉnh hội", luật gia Lê Quang Vinh chia sẻ.

"Là thành viên sáng lập tôi cũng như nhiều hội viên khác rất bứt xúc về những vi phạm đã rõ ràng của cá nhân chưa được xử lý kiên quyết, nghiêm minh theo quy định Pháp luật và Điều lệ hội dẫn đến kéo dài Đại hội nhiệm kỳ của Tỉnh hội", luật gia Lê Quang Vinh chia sẻ.

 

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin về việc Hội luật gia Quảng Nam chưa tổ chức đại hội mặc dù đã hết nhiệm kỳ cũ hơn một năm. Sau chỉ đạo của Trung ương Hội luật gia Việt Nam, sau yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức đại hội Hội luật gia tỉnh lần thứ II, Hội luật gia tỉnh Quảng Nam vẫn “chưa làm xong” khâu chuẩn bị.

Lý giải cho điều này, trả lời cho Seatimes ông Phan Khắc Chưỡng, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Quảng Nam cho hay: Bởi vì nguyên tắc là đang có vấn đề nội bộ mà chưa được giải quyết thì chưa thể cho tổ chức đại hội...“Mình đâu có được tự tiện. Đang có khiếu nại thì yêu cầu phải giải quyết khiếu nại xong thì UBND tỉnh mới cho tổ chức.”Để tiếp tục rộng đường dư luận, PV đã có cuộc phỏng vấn với luật gia Lê Quang Vinh, phó Chủ tịch Thường trực Hội luật gia tỉnh Quảng Nam.

Không tổ chức đại hội, luật gia tỉnh Quảng Nam lên tiếng 5

Một hoạt động của trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Hội luật gia tỉnh Quảng Nam

PV: Thưa ông! là một thành viên của Hội luật gia tỉnh Quảng Nam, phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh Hội, ông đánh giá thế nào về việc Hội luật gia của tỉnh đến nay vẫn chưa tổ chức đại hội?

Theo quy định Pháp luật về hội, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và nhiệm kỳ I (2007-2012) của Hội luật gia Quảng Nam thì việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ phải vào tháng 10/2012, do vậy những công việc chuẩn bị cho Đại hội phải hoàn thành trước quý III/2012.

Hơn nữa, vấn đề Đại hội nhiệm kỳ của Hội luật gia Quảng Nam đã được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ban hành 03 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị, yêu cầu giải quyết những tồn tại trong thường trực hội, không để kéo dài thời gian Đại hội vi phạm Điều lệ hội (trong đó có văn bản gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, có văn bản ban hành từ tháng 5/2012); UBND tỉnh Quảng Nam ban hành 03 văn bản chỉ đạo, yêu cầu tổ chức Đại hội; Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, cơ quan quản lý ngành ban hành 03 Công văn yêu cầu chuẩn bị và báo cáo các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam để Sở báo cáo tham mưu UBND tỉnh.

Tuy vậy, mãi đến nay, gần hai năm (kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu tổ chức đại hội của UBND tỉnh) vẫn chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ là vi phạm nghiêm trọng Pháp luật về hội, vi phạm nghiêm trọng Điều lệ. Để kéo dài việc Đại hội nhiệm kỳ của hội không chỉ ảnh hưởng như quý Báo đã nêu mà còn làm mất uy tín của Hội Luật gia.  

PV: Ông Phan Khắc Chưỡng, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Quảng Nam cho rằng việc chưa tổ chức đại hội là do tỉnh chưa cho tổ chức vì phải chờ giải quyết xong khiếu nại? Theo ông điều này có phù hợp và hợp lý?      

Theo quy định của pháp luật và quy định của Hội thì việc tổ chức Đại hội không phải chờ giải quyết khiếu nại mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức họp BCH Tỉnh hội để đình chỉ việc điều hành của người đứng đầu hội và cử thành viên trong ban lãnh đạo hội tạm thời điều hành hoạt động hội thực hiện công việc chuẩn bị tổ chức đại hội… (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3, Thông tư 03/2013).Người đang bị khiếu nại, tố cáo, đang bị các cơ quan có thẩm quyền xem xét chưa có kết luận thì không được ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của hội.Do vậy, ông Chưỡng nói như vậy không hợp lý.

PV: Ông đánh giá thế nào về trách nhiệm của ông Phan Khắc Chưỡng, chủ tịch Hội luật gia tỉnh Quảng Nam?Về trách nhiệm của ông Chưỡng đúng như quý báo nêu “người đứng đầu tổ chức phải chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc điều hành tổ chức và hoạt động của Hội trước tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam và Hội Luật gia Việt Nam”.

Đặc biệt, việc để kéo tổ chức Đại nhiệm kỳ của Hội, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Luật gia cấp tỉnh là vi phạm nghiêm trọng Pháp luật về hội, vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hội, chứ chưa nói đến các vi phạm khác mà ông mắc phải.

Hơn nữa, việc Đại hội nhiệm kỳ của hội đã được Pháp luật, Điệu lệ hội quy định, lại có sự chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu bằng nhiều văn bản của cơ quan lãnh đạo, quản lý và các văn bản lãnh đạo, quản lý này đã “cho” đại hội hay chưa cho đại hội thì đã rõ. Cho nên việc để kéo dài đại hội cũng là không chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên.

PV: Là một thành viên của Hội, ông mong muốn điều gì ở Hội luật gia tỉnh và Trung ương Hội luật gia Việt Nam? 

Là thành viên sáng lập tôi cũng như nhiều hội viên khác rất bứt xúc về những vi phạm đã rõ ràng của cá nhân chưa được xử lý kiên quyết, nghiêm minh theo quy định Pháp luật và Điều lệ hội dẫn đến kéo dài Đại hội nhiệm kỳ của Tỉnh hội, mong có sự phối hợp chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội và cơ quan quản lý Nhà nước, kiên quyết xử lý trách nhiệm theo quy định và chỉ đạo tổ chức Đại hội, sớm ổn định về công tác tổ chức để hoạt động. 

“Việc chậm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới của Hội luật gia tỉnh Quảng Nam là vi phạm nghiêm trọng quy định của Điều lệ Hội cũng như các quy định khác của pháp luật, do vị trí , vai trò và chức năng quan trong của Hội Luật gia, là thành tố quan trọng trong thiết chế chính trị và là thành viên mặt trận tổ quốc nên việc không tổ chức  Đại hội khi hết nhiệm kỳ để kiện toàn tổ chức, nhân sự nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chung của địa phương.          

Việc giải quyết khiếu nại của Hội Luật gia Quảng Nam chưa tuân thủ theo quy định về thời hạn của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, do vậy lý do mà Chủ tịch hội luật gia đưa ra không thuyết phục, không có căn cứ và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay ,thời hạn phải tiến hành tổ chức Đại hội đã kéo dài, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội luật gia tỉnh Quảng Nam, không những thế còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác tham mưu, trợ giúp cho các cơ quan chức năng , chính quyền địa phương trong lĩnh vực liên quan tới pháp luật, đặc biệt trong tình hình hiện nay xảy ra tại Biển Đông.”

Luật sư Lê Văn Thiệp (Trưởng văn phòng luật sư Toàn cầu- Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.)

Theo Seatimes

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục