Tin mới

Mức lương hưu thay đổi ra sao sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7? 

Thứ bảy, 20/05/2023, 13:32 (GMT+7)

Khi tăng lương cơ sở thì mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc cũng sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng từ 1/7/2023.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 vào năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là tủ đủ 60 tuổi 9 tháng đối với nam và từ đủ 56 tuổi đối với nữ. 

Theo đó, người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Dựa vào Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 1/1/2018, mức lương hàng tháng của người lao động đủ điều kiện theo quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH.

Sau khi mức lương cơ sở tăng thì mức lương hưu cũng có nhiều thay đổi. Ảnh: Internet
Sau khi mức lương cơ sở tăng thì mức lương hưu cũng có nhiều thay đổi. Ảnh: Internet

Theo đó, cụ thể: 

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2020 trở đi là 20 năm. 

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. 

Mức lương hưu của người lao động cũng sẽ có nhiều thay đổi. Ảnh: Internet
Mức lương hưu của người lao động cũng sẽ có nhiều thay đổi. Ảnh: Internet

Mức hưởng lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và 55 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bằng mức lương cơ sở. 

Như vậy, mức hưởng lương hưu của người lao động có thời gian tham gia BHXH, đủ điều kiện theo quy định, được tính dựa trên số năm đóng BHXH và mức bình quân tiền lương/thu nhập hàng tháng đóng BHXH. 

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng (tính theo số năm đóng BHXH) x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định à 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023. 

Từ ngày 1/7/2023, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên thành 1.800.000 đồng.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news