Tin mới

Mức lương công chức bậc cao nhất tương đương lương Bộ trưởng

Thứ ba, 11/06/2019, 09:43 (GMT+7)

Mức lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp tương đương với lương của Bộ trưởng, ứng với 14,9 triệu đồng/ tháng.

Thông tin mới nhất trên Vietnamnet cho hay Bộ Nội vụ mới đây đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với những đối tượng tưởng lương và phụ cấp trong các cơ quan và tổ chức sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, lương của công chức được tính theo cách tính: mức lương từ ngày 1/7 = lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x hệ số hiện hưởng.

Mức lương cao nhất 14,9 triệu đồng/ tháng

Mức lương cao nhất của công chức tương đương với lương của Bộ trưởng. Ảnh: Internet

Mức lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, tương đương với lương bộ trưởng.

Theo đó, chuyên gia cao cấp có 3 hệ số lương 8.80, 9.40 và 10.00, tương ứng với 3 bậc có mức lương là: 13,112 triệu, 14,006 triệu và 14,9 triệu đồng/tháng.

Theo đó, mức lương đối với chức danh này hiện không áp dụng đối với người chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hoá - nghệ thuật.

Theo nghị định 17/2013 sửa đổi nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương cán bộ, công, viên chức, lực lượng vũ trang, công chức được chia thành 6 nhóm theo ngạch gồm: A3, A2, A1, A0, B và C. Tương ứng với đó là từng ngạch, bậc và mức lương cụ thể.

Trong đó nhóm ngạch A3 có 2 nhóm. Nhóm 1 có hệ số từ 6,20 - 8,00, với mức lương tương ứng từ 9,238 - 11,92 triệu đồng/tháng.

Đây là nhóm gồm những công chức giữ chức danh chuyên viên cao cấp; thanh tra viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp thuế; kiểm toán viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; kiểm tra viên cao cấp hải quan; thẩm kế viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp thị trường; thống kê viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự); thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự); kiểm tra viên cao cấp thuế.

Đối với nhóm 2 của ngạch lương công chức A3 có hệ số lương từ 5,75 - 7,55 có mức lương tương ứng từ 8,567 - 11,249 triệu đồng/tháng. Những công chức thuộc nhóm này gồm kế toán viên cao cấp; kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật.

Công chức ngạch A2 cũng chia làm 2 nhóm: Một nhóm có hệ số lương từ 4,4 - 6,78 tương ứng với mức lương từ 6,556 - 10,102 triệu đồng/tháng.

Nhóm này gồm các: chuyên viên chính; chấp hành viên tỉnh, TP trực thuộc trung ương; thanh tra viên chính; kiểm soát viên chính thuế; kiểm toán viên chính; kiểm soát viên chính ngân hàng; kiểm tra viên chính hải quan; thẩm kế viên chính; kiểm soát viên chính thị trường; thống kê viên chính, kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự); thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự); kiểm tra viên chính thuế; kiểm lâm viên chính.

Mỗi nhóm có hệ số lương từ 4,00 - 6,38 với mức lương từ 5,96 - 9,506 triệu đồng/tháng.
Nhóm này gồm các công chức: kế toán viên chính; kiểm dịch viên chính động - thực vật; kiểm soát viên chính đê điều

Nhóm công chức ngạch có hệ số lương từ 2,34 - 4,98 tương ứng với mức lương từ 3,486 - 7,42 triệu đồng/tháng.

Công chức ngạch A1 gồm: chuyên viên; chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; công chứng viên; thanh tra viên; kế toán viên; kiểm soát viên thuế; kiểm toán viên; kiểm soát viên ngân hàng; kiểm tra viên hải quan; kiểm dịch viên động - thực vật; kiểm lâm viên; kiểm soát viên đê điều; thẩm kế viên; kiểm soát viên thị trường; thống kê viên; kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa; kỹ thuật viên bảo quản; chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự); thẩm tra viên (thi hành án dân sự); thư ký thi hành án (dân sự); kiểm tra viên thuế.

Công chức ngạch A0 có hệ số lương từ 2,10 - 4,89, tương ứng với mức lương từ 3,129 - 7,286 triệu đồng/tháng. Đối vớinhóm này yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng).

Trước đó, Báo Nghệ An đưa tin cho hay Chính sách tiền lương mới sẽ được áp dụng thống nhất đối với các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị từ năm 2021 với mức thấp nhất bằng mức lương thấp nhất bình quân của khu vực DN.

Theo như tờ trình Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN được hội nghị TƯ 7 thảo luận, mức lương của cán bộ, công chức thấp nhất (trình độ trung cấp) là 4,14 triệu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news