Mức lương của công chức sẽ thay đổi lớn từ 2021

Mức lương cơ sở, hệ số lương hiện nay sẽ bị bãi bỏ và thay vào đó mức lương cơ bản sẽ thay bằng số tiền cụ thể.

Chương trình cải cách chính sách tiền lương nhằm khắc phục những hạn chế và thiếu sót trong cách chi trả lương hiện nay.

Từ năm 2021, chính sách tiền lương sẽ có những thay đổi theo hướng: Bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương hiện nay và thay thế mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Mức lương của công chức sẽ thay đổi lớn từ 2021 1

Mức lương công chức sẽ có nhiều thay đổi lớn từ 2021. Ảnh: Internet

Theo đó, bảng lương mới sẽ được xây dựng theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế bảng hiện hiện nay, đảm bảo mức tiền lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý sẽ được trả lương theo vị trí việc làm

Theo khoản 3 điều 7 Luật Cán bộ công chức, từ năm 2021, công chức sẽ được trả lương theo số tiền cụ thể. Vị trí việc làm của công chức được quy định là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nguyên tắc trả lương

- Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau.

- Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

- Sắp xếp lại nhóm, ngạch, số bậc trong các ngạch công chức; khuyến khích công chức nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ...

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo tạp chí Người đưa tin - Link gốc
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục