TBT Nguyễn Phú Trọng: “Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống”

"Đảng ta có truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu của mình", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong diễn văn kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng.>>Đại tướng Lê Đức Anh: "Phải giữ được bản chất của Đảng">>Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ký ức nữ quyết tử quân HN

"Đảng ta có truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu của mình", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong diễn văn kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng.

 

Sáng 2/2, Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. 

Tóm tắt quá trình trưởng thành của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong quá trình đó, Đảng ta đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, ngày nay chúng ta có trách nhiệm giữ gìn và phát huy. 

Tổng bí thư nhấn mạnh, Đảng ta có truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu của mình; truyền thống đoàn kết, thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình, và tình thương yêu đồng chí…; truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ. 

TBT Nguyễn Phú Trọng: “Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống” 4

TBT Nguyễn Phú Trọng: “Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống”. Ảnh: VOV

Trong bài phát biểu, Tổng bí thư cũng cho rằng, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... 

“Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm. Trong tình hình ấy, chúng ta càng cần phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng”, Tổng bí thư nói. 

Cũng theo Tổng bí thư, đảng viên giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. 

“Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hoá, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

H.Minh (tổng hợp)

 

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục