Tin mới

Đại tướng Lê Đức Anh: "Phải giữ được bản chất của Đảng"

Thứ ba, 03/02/2015 07:39

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh nhấn mạnh: “Muốn xây dựng được xã hội chủ nghĩa thì phải giữ bằng được bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản. Cái gốc của mọi vấn đề liên quan đến Đảng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là giữ được bản chất giai cấp”.>> Đại tướng Lê Đức Anh nói về chủ quyền biển đảo>> Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Tham nhũng và thủy điện đều đáng lo

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh nhấn mạnh: “Cái gốc của chỉnh đốn Đảng là phải giữ được bản chất của giai cấp”.

Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi đăng tải nội dung trả lời phỏng vấn của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về vấn đề chỉnh đốn Đảng.

Bài phỏng vấn được thực hiện vào dịp đầu xuân năm 2012, nhưng những ý kiến của Đại tướng Lê Đức Anh vẫn gợi nên những suy nghĩ về tình hình hiện nay.

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng "chỉnh đốn Đảng" là một việc có tính chất "sống còn". Nguyên Chủ tịch nước suy nghĩ thế nào về việc này?

- Đất nước ta phát triển là nhờ có Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập. Các lớp kế tục vẫn giữ được bản chất của Đảng vô sản. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng vô sản mang bản chất giai cấp công nhân mà chúng ta mới giành và bảo vệ được độc lập, chủ quyền.

Đại tướng Lê Đức Anh: 'Phải giữ được bản chất của Đảng' 5

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Bá Mạnh.

Gần đây, nhiều Đảng viên nói về giai cấp, về cộng sản, về xã hội chủ nghĩa mà không biết thực ra nó là gì. Việc chỉnh đốn Đảng là yêu cầu cấp thiết và cần làm thật mạnh mẽ.

- Theo nguyên Chủ tịch nước, vì sao việc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay lại trở nên cấp bách và sống còn như vậy?

-  Trước đây, Nikita Khrutsov đã làm nhạt bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản. Chính điều này đã dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô hơn 30 năm sau đó. Tôi lấy ví dụ thực tế đó để nói rằng, nếu Đảng Cộng sản mà mất bản chất giai cấp thì sẽ dần dần sụp đổ. Vì thế, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cấp bách và mang tính chất sống còn.

- Để lần chỉnh đốn Đảng này thực sự hiệu quả, chúng ta phải làm gì, thưa nguyên Chủ tịch nước?

-  Một giai cấp có thể có nhiều đảng chứ không thể có đảng mang bản chất của nhiều giai cấp. Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập là đảng đại diện cho cả quốc gia, dân tộc nhưng nó là Đảng mang bản chất của giai cấp công nhân. 

Muốn xây dựng được xã hội chủ nghĩa thì phải giữ bằng được bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản. Cái gốc của mọi vấn đề liên quan đến Đảng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là giữ được bản chất giai cấp.

Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất trong chỉnh đốn Đảng là phải củng cố lại Đảng của Hồ Chí Minh, khôi phục lại bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản. Phải khôi phục cả về tổ chức và bản chất giai cấp.

- Vậy thưa nguyên Chủ tịch nước, phải làm gì để người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng?

- Giải quyết được các vấn đề của Đảng sẽ giải quyết được nhiều vấn đề xã hội còn đang tồn tại. Lúc đó, nhân dân sẽ luôn tin tưởng vào Đảng.

- Xin cảm ơn Đại tướng đã trả lời phỏng vấn!

Bá Mạnh (thực hiện)