Tin mới

Thay đổi mới về mức lương, chi ngoài lương của công chức và viên chức

Thứ sáu, 06/08/2021, 16:32 (GMT+7)

Những nội dung liên quan đến chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức bị bãi bỏ. 

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 21 ngày 5/8/2021 về việc nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù, các bộ ngành có các cơ quan hành chính trực thuộc được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù đơn vị chuẩn bị các công việc cần thiết để triển khai thực hiện theo lộ trình trên. 

Thay đổi mới về mức lương, chi ngoài lương của công chức và viên chức 1
Có nhiều thay đổi mới về mức lương, trợ cấp, chi ngoài lương của công viên chức mà người lao động nên biết. Ảnh: Internet

Cụ thể yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát cá văn bản do bộ, cơ quan TƯ ban hành, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi theo thẩm quyền nhằm bãi bỏ nội dung có liên quan đến chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp, tiền bồi dưỡng xây dựng đề án....xác định rõ thời gian hoàn thành nhằm đảm bảo có hiệu lực thi hành cùng thời điểm để thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

2. Đánh giá, đề xuất kiến nghị các giải pháp, cơ chế nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện Chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW trên cơ sở quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, phí và lệ phí cũng như các quy định pháp luật có liên quan. 

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành cơ quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ hoàn thiện quy định về chế độ công chức, công vụ, xác định vị trí việc làm cũng như cơ cấu công chức, đơn vị quản lý gắn với chức danh, chức vụ, nhiệm vụ chuyên môn và nghiệp vụ. 

Tiến hành rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách đánh giá cán bộ, công chức gắn với cải cách chính sách tiền lương nhằm phát huy trách nhiệm cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news