Tin mới

Thông tin thi tuyển các trường THPT Chuyên ở TP. HCM

Thứ sáu, 17/04/2015 09:16

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh, lịch tuyển sinh, điều kiện dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2015-2016.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh, lịch tuyển sinh, điều kiện dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2015-2016.

Cụ thể, điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên tại TP. HCM năm 2015 - 2016 phải đảm bảo các điều kiện:

Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Ngoài ra, thí sinh phải xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên và tốt nghiệp THCS loại giỏi.

Lịch thi

Thí sinh dự thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn chuyên trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2015 theo lịch sau:

Thông tin thi tuyển các trường THPT Chuyên ở TP. HCM 1

Môn chuyên của lớp chuyên Tin học: Học sinh có thể chọn thi phần lập trình Pascal tương tự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố hoặc chọn thi môn Toán chuyên. Chỉ tiêu tuyển vào lớp chuyên Tin học gồm 70% dành cho học sinh chọn thi phần lập trình Pascal và 30% dành cho học sinh chọn thi môn Toán chuyên.

Chỉ tiêu tuyển sinh

Thông tin thi tuyển các trường THPT Chuyên ở TP. HCM 2

Riêng lớp chuyên tiếng Pháp Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển chọn sau (chọn học sinh trong các lớp Chương trình song ngữ tiếng Pháp).

My Vân