Tin mới

"Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân"

Thứ bảy, 06/10/2018 18:48

Chiều 6/10, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chiều 6/10, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

100% Uỷ viên Trung ương thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư để bầu làm Chủ tịch nước

Chiều 6/10, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương phối hợp tổ chức họp báo công bố kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tại buổi họp báo, báo chí nêu câu hỏi: "Về việc Trung ương thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, đây là một điểm mới. Vậy Trung ương có bước chuẩn bị như thế nào để khi Quốc hội bầu và khi Tổng Bí thư đồng thời làm Chủ tịch nước, thì việc vận hành bộ máy của Đảng, Nhà nước được trơn tru?".

Trả lời báo chí, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, tại hội nghị Trung ương 8, khi biểu quyết trong Ban Chấp hành Trung ương, 100% Ủy viên Trung ương Đảng chính thức có mặt tại hội nghị (175/175) đã đồng ý giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

"Khi biểu quyết ở Trung ương  thì chỉ có các Ủy viên Trung ương Đảng chính thức được quyền biểu quyết, còn các Ủy viên dự khuyết chỉ được dự.

Kết quả, 175/175 Ủy viên chính thức của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Chỉ có đồng chí Đinh Thế Huynh vắng mặt vì đang điều trị bệnh", ông Vĩnh thông tin.

Ông Vĩnh cho hay, trong lịch sử của chúng ta, đã có hàng chục năm Bác Hồ là Chủ tịch Đảng đồng thời là Chủ tịch nước nên đã có kinh nghiệm, truyền thống, không có gì đáng ngại.

"Tổng Bí thư đồng thời làm Chủ tịch nước sẽ thuận lợi hơn trong tổ chức công việc của Đảng và Nhà nước", ông Vĩnh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Vĩnh, nhìn ra thế giới, người đứng đầu Đảng cầm quyền luôn là người đứng đầu Chính phủ hoặc nguyên thủ quốc gia, hoặc cả hai.

"Đây là tập quán chính trị, thông lệ quốc tế, vì vậy, Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước cũng là việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân mà như báo chí phản ánh được nhân dân rất hoan nghênh.

Còn các nhiệm kỳ tới, tùy theo quyết định của Ban chấp hành trung ương Đảng, Quốc hội Tổng Bí thư có là Chủ tịch nước hay không và phụ thuộc vào tình huống cụ thể.

Việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước là việc tự nhiên trong đời sống chính trị của nhiều nước. Người đứng đầu Đảng cầm quyền, đều là người đứng đầu Nhà nước hoặc đứng đầu Chính phủ. Đây không phải việc lạ hoặc học theo ai đó", ông Vĩnh nhấn mạnh thêm.

'Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân' 1
 

Không đặt ra vấn đề sáp nhập Văn phòng T.Ư Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước

 

Trả lời câu hỏi có sáp nhập Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước?, ông Lê Quang Vĩnh đã giải thích rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của từng văn phòng.

Theo ông Vĩnh, việc Tổng Bí thư đồng thời làm Chủ tịch nước thì 2 Văn phòng Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước vẫn giữ nguyên, không đặt vấn đề sáp nhập vì chức năng nhiệm vụ rất khác nhau.

Ông Vĩnh cho biết Văn phòng Trung ương là cơ quan giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ hoạt động của Tổng Bí thư, các đồng chí ở Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng. 

Trong Văn phòng Trung ương còn có bộ phận rất quan trọng là Văn phòng Tổng Bí thư gồm các Trợ lý, Thư ký của Tổng Bí thư.

Còn Văn phòng Chủ tịch nước là một chế định, vừa phục vụ pháp nhân Chủ tịch nước và thể nhân Chủ tịch nước, vừa là cơ quan, vừa là một người.

"Mặt khác trong lịch sử truyền thống có hàng chục năm ở thời Chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ tịch Đảng, đồng thời là Chủ tịch nước. Với kinh nghiệm truyền thống thì không có vấn đề gì đáng ngại", ông Vĩnh nhấn mạnh.

Theo ông Vĩnh, thời Bác Hồ làm Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước vẫn có 2 văn phòng là Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước.

Hiện nay có 4 văn phòng gồm: Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ có quy chế phối hợp.

"Việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch chỉ thuận lợi cho công việc vận hành chung", ông Vĩnh nói thêm.

Trung ương thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Cụ thể, 5 tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng Ban tổ chức Trung ương làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng làm Trưởng tiểu ban và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng Tiểu ban.

Trước đó, ngày 3/10 Trung ương đã thống nhất 100% giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV (khai mạc ngày 22/10).