Tin mới

Từ năm 2022, thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ bảy, 25/12/2021, 09:01 (GMT+7)

Bắt đầu từ 1/1/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ tăng bởi sự điều chỉnh về chuẩn mực hộ nghèo trong giai đoạn 2021 - 2025.

Từ 1/1/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tối thiểu sẽ tăng. Sự thay đổi này căn cứ vào Nghị quyết 07/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, ở thời điểm hiện tại, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Khi thực hiện Nghị quyết 07/2021, từ năm 2022, chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, chuẩn hộ nghèo tại nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống. Chuẩn hộ nghèo tại khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống.

Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất sẽ là 330.000 đồng/tháng (cách tính bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn: 22% x 1,5 triệu đồng).

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Đồng thời, mức hỗ trợ tiền đóng của nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên. Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo thì số tiền hỗ trợ sẽ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng; hỗ trợ cho hộ cận nghèo tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng và hỗ trợ cho người tham gia thuộc đối tượng khác tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng.

Mức đóng BHXH tự nguyện tối đa là 29.800.000 đồng/tháng do chưa thực hiện cải cách tiền lương với mức lương cơ sở năm 2022 vẫn là 1.490.000 đồng/tháng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news