Tin mới

Tuyển dụng 17 nhân sự sai quy trình, hiệu trưởng bị kiểm điểm

Thứ hai, 05/01/2015 09:07

Tự ý tiếp nhận 17 lao động vào làm việc mà không tuân theo quy trình thủ tục, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An vừa bị UBND tỉnh kiểm điểm.

 

 

Tự ý tiếp nhận 17 lao động vào làm việc mà không tuân theo quy trình thủ tục, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An vừa bị UBND tỉnh kiểm điểm.

Được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 10/2014, Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An là ông Đặng Khắc Thắng đã tự ký hợp đồng làm việc với 8 nhân sự vào làm chuyên viên các phòng Tổ chức đối ngoại, Hành chính - Quản trị, Đào tạo, Thư viện và Ban Quản lý ký túc xá.

Tuyển dụng 17 nhân sự sai quy trình, hiệu trưởng bị kiểm điểm 5

17 nhân sự trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An được tuyển dụng sai quy trình bị yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động

Ngoài ra, Hiệu trưởng trường này còn ký hợp đồng lao động với 7 nhân sự khác, phân bổ làm chuyên viên, nhân viên các phòng Thanh tra, Hành chính Quản trị, Trung tâm thư viện thiết bị, Ban Quản lý ký túc xá và Học sinh sinh viên. Đồng thời tiếp nhận vào làm việc thêm 1 lái xe và 1 nhân viên điện nước.

Thời trang bá đạo của sinh viên tình nguyện:

Số nhân sự này được tuyển dụng mà không tuân theo thủ tục quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 và được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, cơ cấu, vị trí việc làm.

Sau khi phát hiện sai phạm, UBND tỉnh đã tiến hành kiểm điểm Hiệu trưởng trường này, đồng thời yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động đối với 17 nhân sự nói trên.

Vũ Đậu (Tổng hợp)