Tin mới

2 quyền lợi NLĐ được hưởng khi nghỉ việc trước tuổi và chờ hưởng lương hưu

Thứ hai, 06/12/2021, 09:18 (GMT+7)

Đối với những trường hợp NLĐ đủ thời gian đóng BHXH, lựa chọn nghỉ việc trước tuổi và chờ lương hưu khi đủ tuổi sẽ được hưởng quyền lợi gì?

Trợ cấp thôi việc

Trong Khoản 1, Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: 

1. Khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được hưởng trợ cấp 1 nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH và trường hợp quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 36. 

NLĐ đã làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên mà chấm dứt HĐLĐ hợp pháp như: Hết hạn hợp đồng, thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, đơn phương chấm dứt HĐ đúng luật thì sẽ được nhận trợ cấp thôi việc. 

2 quyền lợi NLĐ được hưởng khi nghỉ việc trước tuổi và chờ hưởng lương hưu mà ai cũng nên biết. Ảnh: Internet
2 quyền lợi NLĐ được hưởng khi nghỉ việc trước tuổi và chờ hưởng lương hưu mà ai cũng nên biết. Ảnh: Internet

Trợ cấp này sẽ không được trả cho hai trường hợp sau: 

- Đủ điều kiện hưởng lương hưu

- Tự ý bỏ việc từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên mà không có lý do chính đáng.

Nếu như nghỉ việc trước khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, NLĐ sẽ có cơ hội được nhận trợ cấp thôi việc.

Tiền trợ cấp thôi việc của NLĐ được tính theo công thức sau: 

Tiền trợ cấp thôi việc = 1/2 x Số năm làm việc tính hưởng trợ cấp thôi việc x Tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng trước khi thôi việc

Cụ thể: Số năm làm việc tính hưởng trợ cấp = ổng thời gian đã làm việc cho doanh nghiệp - Thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp - Thời gian đã được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Trợ cấp thất nghiệp

Điều Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định sau khi nghỉ việc, NLĐ sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Đã chấm dứt HĐLĐ

(Trừ trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng).

- Đã đóng BH thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi nghỉ việc. 

- Đã nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. 

Mức trợ cấp thất nghiệp của NLĐ được tính như sau:

Mức trợ cấp thất nghiệp/tháng = Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp x 60%

Trong đó: Số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính dựa trên thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

- NLĐ đóng đủ 12 -36 tháng BHXH được hưởng 03 tháng trợ cấp. 

- Cứ đóng đủ thêm 12 tháng BHXH sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp.

- Thời gian hưởng tối đa của trợ cấp thất nghiệp là 12 tháng.

NLĐ cần nắm được 2 quyền lợi này để được hưởng những quyền lợi chính đáng theo pháp luật sau khi nghỉ việc (đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news