Tin mới

3 chính sách mới với cán bộ, công chức có hiệu lực từ 1/7

Thứ sáu, 12/06/2020, 09:48 (GMT+7)

3 chính sách mới được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức chính thức có hiệu lực từ 1/7.

Mới đây, luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức đã được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo đó, nhiều Chính sách mới có hiệu lực sẽ tác động trực tiếp đến mọi cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2020.

1. Thêm trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc

Thêm trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc. Ảnh: Internet

Luật cán bộ công chức và viên chức sửa đổi 2019 đã bổ sung thêm một số tường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức 'không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự'.

Quy định này đã được đề cập tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự, tuy nhiên chưa được chính thức quy định trong Luật.

Theo đó có 6 trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc.

2. Thay đổi quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức

Thay đổi quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức. Ảnh: Internet

Khoản 6, Điều 2 Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 45 Luật viên chức 2010 thì viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức, hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật viên chức 2010.

Hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật viên chức 2010 trừ các trường hợp sau đây:

- Bị buộc thôi việc.

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật Viên chức 2010.

- Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật Viên chức 2010 .Như vậy, Luật này đã quy định rõ chế độ thôi việc đối với viên chức khi bị đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc chứ không quy định chung chung là chế độ đối với viên chức khi chấm dứt hợp đồng làm việc như hiện nay.

3. Thêm 2 trường hợp tuyển công chức không qua thi tuyển

Thêm 2 tường hợp tuyển công chức không qua thi tuyển. Ảnh: Internet

Khoản 5 Điều 1 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi bổ sung Điều 37 Luật cán bộ, công chức 2008 , việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong các trường hợp sau:

-  Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

>>> Xem thêm 6 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ 6/2020

Từ ngày 1/7/2020, thêm 2 trường hợp công chức được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển là những người theo chế độ cử tuyển, về công tác tại địa phương nơi cử đi học và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news