Tin mới

3 thay đổi lớn về lương hưu từ ngày 1/1/2021 người dân nên biết

Thứ hai, 21/09/2020, 18:30 (GMT+7)

Luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 trong đó có nhiều thay đổi về mức lương hưu mà người lao động nên biết.

Thay đổi số năm đóng BHXH với lao động nam để được tính lương hưu

Điểm a Khoản 2 Điều 56 và Điểm a khoản 2 Điều 74 luật BHXH 2014 quy định mức lương hàng tháng đối với NLĐ sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH.

Số năm đóng BHXH với lao động nam để được tính lương hưu. Ảnh: Internet

Theo đó, nếu nghỉ hưu vào năm 2021, số năm đóng BHXH của NLĐ sẽ được tính 19 năm (tăng 1 năm so với 2020).

>>> Xem thêm: Chi tiết mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Tăng tuổi nghỉ hưu đối với nam và nữ

Bộ Luật lao động 2019 quy định từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh để tăng theo khoản 2 Điều 169 của Luật lao động 2019.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đã được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Tuổi nghỉ hưu đối với nam và nữ sẽ tăng trong năm 2021. Ảnh: Internet

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường là đủ 60 tuổi ba tháng đối với nam và đủ 55 tuổi bốn tháng đối với nữ.

Sau đó, mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2021 khi bị suy giảm lao động đã được thay đổi theo quy định mới tại điểm b, Khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019.

Theo đó, NLĐ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc các trường hợp sau:

NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ  61 đến dưới 81% và có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (đồng nghĩa với việc lao động nam phải đủ 55 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 4 tháng, trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi).

Và thêm trường hợp NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ  81% trở lên, có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (đồng nghĩa với việc lao động nam phải đủ 50 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 4 tháng; trước đây nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news