Tin mới

Chi tiết bảng lương của giáo viên năm 2022

Thứ bảy, 25/12/2021, 13:13 (GMT+7)

Việc Quốc hội quyết định lùi cải cách tiền lương đã có tác động lớn đến mức lương của nhiều nhóm đối tượng, trong đó có giáo viên. Vậy mức lương của giáo viên trong năm 2022 là bao nhiêu?

Tại khoản 1 Điều 66 Luật Giáo dục năm 2019, giáo viên là những người dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, đại học...

Trong đó, giáo viên tại các trường học Việt Nam sẽ bao gồm giáo viên là viên chức trong các trường học công lập và giáo viên ký hợp đồng lao động với các trường công lập, dân lập. 

Cập nhật bảng lương của giáo viên năm 2022:

1. Lương giáo viên là viên chức

Quốc hội mới đây đã thông qua Nghị quyết số 34 năm 2021 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Nghị quyết này chính là việc lùi thời điểm cải cách tiền lương. 

Cũng giống như các nhóm đối tượng là công chức, viên chức, công an, quốc phòng, giáo viên là viên chức trường công cũng không được cải cách tiền lương và vẫn áp dụng cách tính tiền lương theo công thức cũ: 

                                       Lương giáo viên = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó: 

- Hệ số lương giáo viên được quy định cụ thể tại chùm bốn Thông tư của Bộ GDĐT số 01, 02, 03 năm 2021 về giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (cấp 2), trung học phổ thông (cấp 3).

- Mức lương cơ sở: Đa phần các năm đều tăng nhưng năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vẫn áp dụng theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019 là 1,49 triệu đồng/tháng (căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có văn bản nào ban hành hoặc đề xuất về mức lương cơ sở năm 2022. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội, mức lương cơ sở 2022 dự đoán sẽ không tăng và mức lương cơ sở được áp dụng cho giáo viên vẫn đứng ở mức 1,49 triệu đồng. 

Chi tiết mức lương 'cơ bản' của giáo viên chưa tính các khoản phụ cấp và trừ các khoản đóng bảo hiểm khác:

Chi tiết bảng lương của giáo viên năm 2022 - Ảnh 1

 

Chi tiết bảng lương của giáo viên mầm non năm 2022. Ảnh: Luật Việt Nam
Chi tiết bảng lương của giáo viên mầm non năm 2022. Ảnh: Luật Việt Nam

 

Chi tiết bảng lương của giáo viên năm 2022 - Ảnh 2

 

Chi tiết bảng lương của giáo viên tiểu học năm 2022. Ảnh: Luật Việt Nam
Chi tiết bảng lương của giáo viên tiểu học năm 2022. Ảnh: Luật Việt Nam

 

Chi tiết bảng lương của giáo viên năm 2022 - Ảnh 3

 

Chi tiết bảng lương của giáo viên THCS năm 2022. Ảnh: Luật Việt Nam
Chi tiết bảng lương của giáo viên THCS năm 2022. Ảnh: Luật Việt Nam

 

Chi tiết bảng lương của giáo viên năm 2022 - Ảnh 4

 

Chi tiết bảng lương của giáo viên THPT năm 2022. Ảnh: Luật Việt Nam
Chi tiết bảng lương của giáo viên THPT năm 2022. Ảnh: Luật Việt Nam

2. Lương giáo viên hợp đồng

Khác với giáo viên là viên chức tại các trường công lập (được ký hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được tuyển dụng theo vị trí việc làm), giáo viên hợp đồng là những người được ký hợp đồng lao động với các trường học (bao gồm trường công và trường tư), hưởng lương theo thoả thuận của các bên nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Do ảnh hưởng của Covid-19 nên trong năm 2021, mức lương tối thiểu vùng không tăng. 

Theo dự đoán của các chuyên gia, năm 2022 tình hình Covid-19 cũng phức tạp nên nhiều khả năng, mức lương tối thiểu vùng năm 2022 không tăng. 

Do đó, lương giáo viên hợp đồng trong năm 2022 có thể sẽ tăng hoặc không. Có các trường hợp sau: 

- Giáo viên được tăng lương: Nếu như thỏa thuận giữa giáo viên hợp đồng và các trường học có nội dung tăng lương trong năm 2022 cho giáo viên hợp đồng. Khi đó giáo viên sẽ được tăng lương trong năm 2022 theo mức đã thoả thuận. 

- Giáo viên không được tăng lương: Nếu như giáo viên hợp đồng và nhà trường thỏa thuận tăng lương theo mức lương tối thiểu vùng. Trong khi đó, dự đoán năm 2022 sẽ không Tăng lương tối thiểu vùng nên giáo viên hợp đồng sẽ không được tăng lương. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news