Chính sách về biên chế công chức sẽ có nhiều thay đổi từ 20/7

Kể từ ngày 20/7, chính sách về công chức sẽ có nhiều thay đổi trong đó điều chỉnh biên chế, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2020/NNĐ-CP với nhiều quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức có hiệu lực từ 20/7.

1. Trường hợp điều chỉnh

Theo đó, Quy định tại điều 13 Nghị định 62, so với căn cứ điều chỉnh biên chế công chức được quy định tại điều 11 Nghị định 21/2010/NĐ-CP, căn cứ điều chỉnh biên chế công chức từ 20/7/2020 đã có sự thay đổi đáng kể.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ: Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao… (Quy định mới so với Nghị định 21/2010/NĐ-CP); Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (Không thay đổi so với quy định tại Nghị định 21/2010); Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện (so với Nghị định 21/2010, căn cứ này bổ sung thêm trường hợp giải thể); Bãi bỏ căn cứ "điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền".

Chính sách về biên chế công chức sẽ có nhiều thay đổi từ 20/7 1

Một loạt những chính sách mới về công chức sẽ có hiệu lực từ 20/7. Ảnh: Internet

2. Trình tự hồ sơ

Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 62 quy định hồ sơ cần có bao gồm:

-  Văn bản đề nghị điều chỉnh công chức- Đề án điều chỉnh biên chế công chức- Những tài liệu liên quan đến điều chỉnh biên chế công chức kèm theo.

Hồ sơ về cơ bản đều giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Nghị định số 62 cũng quy định cụ thể hơn những trường hợp điều chỉnh.

- Điều chỉnh tăng biến chế hoặc điều chuyển biên chế công chức giữa các Bộ, ngành, địa phương: Các Bộ, ngành, địa phương gửi hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức về Bộ Nội vụ để thẩm định, trình Chính phủ quyết định.

- Điều chuyển biên chế công chức giữa các Bộ, ngành, địa phương với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước: Gửi hồ sơ về Bộ Nội vụ để quyết định.

3. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan

Nghị định số 21 năm 2010 hiện chưa có quy định nào đề cập đến trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi thực hiện biên chế công chức.

Nghị định số 62 đã bổ sung quy định người đứng đầu bộ, ngành, địa phương cũng như  cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng quy định về biên chế công chức sẽ bị: Xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật; Đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; Phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức.

Ngoài ra, nghị định số 62 cũng có nhiều thay đổi so với nghị định 21 năm 2010 hiện đang có hiệu lực sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn về việc làm và biên chế công chức.

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo tạp chí Người đưa tin - Link gốc
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục