Tin mới

Gửi ngân hàng 31 năm tiền lãi chỉ đủ mua cốc trà đá

Thứ ba, 25/11/2014 18:27

“Hết chỗ nói, kỹ sư năm 1983 ra trường lương có 63 đồng thôi. Số tiền 270 đồng năm đó bằng bốn tháng lương kỹ sư đấy. Vậy sau hơn 30 năm gửi tiết kiệm còn lại chưa được hai cốc trà đá”.

 

Gửi ngân hàng 31 năm tiền lãi chỉ đủ mua cốc trà đá 1