Tin mới

Lãi suất ngân hàng

Thông tin, tư vấn, giải pháp vay vốn gửi tiết kiệm an toàn lãi suất tốt, luôn được cập nhật đầy đủ và chi tiết trên báo tinmoi.vn…

Gửi ngân hàng 31 năm tiền lãi chỉ đủ mua cốc trà đá
Gửi ngân hàng 31 năm tiền lãi chỉ đủ mua cốc trà đá
25-11-2014 | 18:27
“Hết chỗ nói, kỹ sư năm 1983 ra trường lương có 63 đồng thôi. Số tiền 270 đồng năm đó bằng bốn tháng lương kỹ sư đấy. Vậy sau hơn 30 năm gửi tiết kiệm còn lại chưa được hai cốc trà đá”.
1