Tin mới

Khơi dậy tình yêu Hà Nội, ý chí và khát vọng vươn lên

Thứ hai, 12/10/2020, 13:40 (GMT+7)

Sáng 12-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày tham luận “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức ở Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày tham luận.

Phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu rõ, sau hơn 4 năm nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Đảng bộ Hà Nội đã triển khai và cụ thể bằng chủ đề công tác hằng năm theo hướng: Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên như thực hiện chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”.

Việc triển khai thực hiện các nội dung này của Thành ủy đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí; trên cơ sở đó từng bước giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của thành phố, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều vấn đề dân sinh bức xúc khác...

“Hơn 4 năm qua, mặc dù còn một số việc kết quả đạt được chưa như mong muốn, đã được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhưng chúng ta cũng vui mừng nhận thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Hà Nội không dừng ở thức tỉnh, nhắc nhở từng người, từng tổ chức; mà quan tâm nhiều hơn đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống thành hành động cụ thể của mỗi người, mỗi đơn vị”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Một số kết quả cụ thể được nêu như trên địa bàn Thủ đô đã xuất hiện hàng nghìn gương tiêu biểu người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước. Chương trình cải cách hành chính, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường ngày càng chuyển biến tốt hơn; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng chuyển biến tích cực.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả theo Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và sự chỉ đạo của Thành ủy, triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bảo đảm an sinh xã hội…

Yếu tố văn hóa cần được quan tâm trước hết

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức Thủ đô hướng tới xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự là đảng bộ gương mẫu, tiêu biểu của cả nước, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần thực hiện tốt các giải pháp như đã nêu trong Báo cáo chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng nêu thêm một số nội dung. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu về bản lĩnh chính trị, về trí tuệ, về đạo đức, lối sống, đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân, của tổ chức, tập thể lên trên lợi ích gia đình và cá nhân.

Sự tiên phong, gương mẫu phải bắt đầu từ trách nhiệm tham gia sinh hoạt Đảng thường xuyên của mỗi đảng viên; từ sự nêu gương giữa đời thường; từ ý thức tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ thái độ kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), nâng cao ý thức, gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định về những điều đảng viên không được làm, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp…

Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội vừa là niềm tự hào, vừa là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại truyền thống quý báu được cha, ông ta hun đúc từ ngàn đời. Tự hào với truyền thống lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hơn lúc nào hết cần phát huy ý thức và tinh thần trách nhiệm của mình, tự giác, cổ vũ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, những tấm gương, hành vi đẹp trong cuộc sống bình dị hằng ngày; đồng thời kiên quyết đấu tranh phê phán những cái xấu, những biểu hiện lệch lạc về đạo đức, chuẩn mực xã hội để Hà Nội trong mắt người dân Thủ đô, bạn bè trong nước và quốc tế mỗi ngày một đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo.

Báo cáo chính trị đã nêu rõ: “Phát huy văn hóa và con người phải thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô. Để quan điểm này thực sự đi vào thực tiễn hiệu quả, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cần nhận thức sâu sắc rằng: Trong mọi công việc, yếu tố văn hóa cần được quan tâm trước hết, nhất là văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội, để văn hóa Thăng Long - Hà Nội trở thành một dòng chảy xuyên suốt trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, phát triển con người...; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng vươn lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng người Hà Nội có lối sống nhân ái, nghĩa tình, sống và làm việc theo pháp luật...

“Làm tốt những công việc này không chỉ góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, mà còn là hành động thiết thực, thực hiện mong muốn của Bác Hồ kính yêu với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news